BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Szopiński Wiesław, Kuźniar Wiesława
Title
Wybrane problemy pozarolniczej działalności producentów rolnych w agrobiznesie
Some Form of Non-Agriculture Activity of Farmers in Agribusiness
Source
Nierówności Społeczne a Wzrost Gospodarczy, 2003, z. nr 2, s. 347-354, bibliogr. 6 poz.
Keyword
Pobudzanie przedsiębiorczości, Dochody rolnicze, Przedsiębiorczość lokalna, Rozwój obszarów wiejskich, Agrobiznes, Agroturystyka, Pozarolnicza działalność gospodarcza
Stimulation of entrepreneurship, Farm household income, Local entrepreneurship, Rural development, Agrobusiness, Agrotourism, Non-agricultural economic activity
Note
summ.
Abstract
Warunkiem ożywienia rozwoju obszarów wiejskich jest kreowanie i pobudzanie przedsiębiorczości. W artykule omówiono znaczenie handlu i usług jako dodatkowego źródła dochodów rolniczych. Przedstawiono również świadczenie usług agroturystycznych jako przykład aktywizacji gospodarczej obszarów wiejskich.

The difficult process of transformation of agricultural farms to conditions of market economics and associations with European Union demands taking of workings connected with alternative undertakings through farmers as well as occupants of small cities and villages. Development of enterprise refers to agricultural and non-agriculture sections. It is a chance onto exit from crisis and economical fall. (original abstract)
Accessibility
The Main Library of the Cracow University of Economics
The Library of Warsaw School of Economics
The Library of University of Economics in Katowice
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
The Main Library of the Wroclaw University of Economics
Bibliography
Show
  1. Grzybek M., Agroturystyka - jedna z form przedsiębiorczości na obszarach płd.-wsch. Polski, [w:] Formy inicjatyw gospodarczych na obszarach wiejskich, AR Kraków, Polańczyk 1996.
  2. Jarosz A., Rozwój agroturystyki w regionie Podkarpacia jako przykład aktywizacji przedsiębiorczości pozarolniczej na wsi, [w:] Szanse i bariery rozwoju przedsiębiorczości w regionie Podkarpacia, Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa, Jarosław 1999.
  3. Lazur W., Obsługa handlowa ludności wiejskiej, [w:] Pozarolnicze przedsięwzięcia gospodarcze na obszarze wiejskim woj. krośnieńskiego, Towarzystwo Przyjaciół Nauk, Przemyśl-Trzcinica 1995.
  4. Makarski S., Adaptacja gospodarki chłopskiej i jej otoczenia do warunków rynkowych, PAN, IKWiR, Warszawa 1994.
  5. Makarski S., Społeczne i ekonomiczne uwarunkowania wsi rolnictwa w woj. krośnieńskim, [w:] Pozarolnicze przedsięwzięcia gospodarcze na obszarze wiejskim woj. krośnieńskiego. Towarzystwo Przyjaciół Nauk, Przemyśl-Trzcinica 1995.
  6. Stec A., Bariery rozwoju agroturystyki i możliwości ich przezwyciężenia na przykładzie Podkarpacia, [w:] Szanse i bariery rozwoju przedsiębiorczości w regionie Podkarpacia, Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa, Jarosław 1999.
Cited by
Show
ISSN
1898-5084
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu