BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Dankiewicz Robert
Title
Wpływ ubezpieczenia kredytu kupieckiego na wyniki działalności przedsiębiorstw
Influence of Trade Credit Insurance on the Results of Enterprises Activity
Source
Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, 2009, nr 60, s. 70-76, tab., bibliogr. 8 poz.
Issue title
Inwestycje finansowe i ubezpieczenia - tendencje światowe a polski rynek
Keyword
Kredyt kupiecki, Ubezpieczenie kredytu, Rachunek wyników przedsiębiorstwa, Studium przypadku
Trade credit, Credit insurance, Enterprise's income statement, Case study
Note
summ.
Company
Podkarpacki Klub Biznesu
Abstract
Celem opracowania było przedstawienie wpływu ubezpieczenia należności na efektywność prowadzonej działalności przedsiębiorstw, na podstawie danych uzyskanych z wybranych podmiotów gospodarczych z wykorzystaniem formuły porównującej uzyskiwane efekty wynikające z posiadania polisy z kosztami ubezpieczenia. (fragment wstępu)

The article discusses the assessment of influence which the insurance of trade credit exerts on the results of enterprises activity which use this form of risk security against due loss. Theoretical approach is presented which can be met in the professional literature in accordance with which the assessment of insurance credit efficiency can be considered from the point of view of the expected effects for an insurer, insurance company and from the economic ones. Considering the bulk of the article the practical part is devoted just to the benefits which the insurer can expect. Apart from the indemnity there are also the efficiency of vindication and also the improvement of due structure which , in a measurable way, influences the results of enterprise activity. (original abstract)
Accessibility
The Main Library of the Cracow University of Economics
The Library of Warsaw School of Economics
The Library of University of Economics in Katowice
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
The Main Library of the Wroclaw University of Economics
Szczecin University Main Library
Bibliography
Show
  1. Handschke J., Efektywność ochrony ubezpieczeniowej w teorii i praktyce, Ruch Prawniczy, Ekonomiczny i Socjologiczny, z. 4, Warszawa-Poznań 1974.
  2. Handschke J., Pełność kompensacji ubezpieczeniowej w obowiązkowych ubezpieczeniach rolnych, "Studia Ubezpieczeniowe", t. II, Warszawa-Poznań 1975.
  3. Holly R. (red.), Ubezpieczenia finansowe i gwarancje ubezpieczeniowe, Poltext, Warszawa 2003.
  4. Kukiełka J., Poniewierka D., Ubezpieczenia finansowe. Gwarancje ubezpieczeniowe. Ubezpieczenia transakcji kredytowych, OW Branta, Bydgoszcz-Warszawa 2003.
  5. Kukiełka J., Wymagania stojące przed zakładem ubezpieczeń, "Przegląd Ubezpieczeń Społecznych i Gospodarczych" 1997 nr 9.
  6. Montalbetti E., Kilka uwag o efektywności ochrony ubezpieczeniowej, "Wiadomości Ubezpieczeniowe" 1956 nr 8.
  7. Poleszak H., Pojęcie efektywności ochrony ubezpieczeniowej i metody jej oceny, "Studia Ubezpieczeniowe", t. VI, Warszawa-Poznań 1982.
  8. Rutkowski A., Rutkowska J., Popyt na usługi ubezpieczeniowe a postulat pełności ochrony ubezpieczeniowej, "Wiadomości Ubezpieczeniowe" 1984 nr 3.
Cited by
Show
ISSN
1899-3192
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu