BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Węgrzyn Ryszard (Kolegium Nauk o Zarządzaniu i Jakości)
Title
Skuteczność hedgingu dynamicznego na przykładzie opcji na WIG20
Effectiveness of Dynamic Hedging on the Example of Options on WIG20
Source
Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, 2009, nr 60, s. 489-497, tab., bibliogr. 18 poz.
Issue title
Inwestycje finansowe i ubezpieczenia - tendencje światowe a polski rynek
Keyword
Ryzyko kursowe, Hedging, Warszawski Indeks Giełdowy (WIG)
Exchange risk, Hedging, Warsaw Stock Exchange Index
Note
summ.
Company
Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie
Warsaw Stock Exchange
Abstract
Celem niniejszego opracowania jest przedstawienie możliwości oraz skuteczności zastosowania dynamicznych operacji zabezpieczających do ograniczania ryzyka kursów akcji na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie. W szczególności zwrócono uwagę na następujące rodzaje hedgingu dynamicznego: delta hedging, delta-gamma hedging oraz delta-gamma-vega hedging. (fragment wstępu)

One of the ways of reducing the stock prices risk using options is a dynamic hedging. It consists in protecting a portfolio of shares against current changes of its value. The objective of this paper is to draw attention to the possibilities and effectiveness of delta hedging, delta-gamma hedging and delta-gamma-vega hedging in reducing the risk of stock prices on the Warsaw Stock Exchange. The presented results of the empirical research refer to the application of the option on WIG20 in the period July 2007 - January 2008. The author has conducted a synthetic assessment of the hedging effectiveness on the basis of arithmetic means, standard deviations, maxima and minima of the percentage changes of the hedged portfolio value.(original abstract)
Accessibility
The Main Library of the Cracow University of Economics
The Library of Warsaw School of Economics
The Library of University of Economics in Katowice
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
The Main Library of the Wroclaw University of Economics
Szczecin University Main Library
Bibliography
Show
 1. Avellaneda M., Levy A., Paras A., Pricing and hedging derivative securities in markets with uncertain volatilities, "Applied Mathematical Finance" 1995 no 2.
 2. Bodie Z., Kane A., Marcus A.J., Investments, IRWIN Inc., 1993.
 3. Bookstaber R.M., Option replication technology, [w:] Advanced strategies in financial risk management, red. R.J. Schwartz, C.W. Smith, New York Institute of Finance, New York 1998.
 4. Chance D.M., An introduction to derivatives & risk management, Thomson South-Western, Ohio 2004.
 5. Gupta A., On neutral ground, "Risk" 1997, vol. 10, no 7.
 6. Haugen R.A., Teoria nowoczesnego inwestowania, WIG-Press, Warszawa 1996.
 7. Hull J., Kontrakty terminowe i opcje. Wprowadzenie, WIG-Press, Warszawa 1997.
 8. Jajuga K., Jajuga T., Inwestycje. Instrumenty finansowe, aktywa niefinansowe, ryzyko finansowe, inżynieria finansowa, PWN, Warszawa 2007.
 9. Jarrow R., Turnbull S., Derivative securities, South-Western College Publishing, Cincinnati 2000.
 10. Kolb R.W., Financial derivatives, New York Institute of Finance, New York 1993.
 11. McMillan L.G., Options as a strategic investment, New York Institute of Finance, New York 1993.
 12. Pruchnicka-Grabias I., Egzotyczne opcje finansowe. Systematyka, wycena, strategie, Cedewu, Warszawa 2006.
 13. Smithson Ch.W., Smith C.W., Wilford D.S., Zarządzanie ryzykiem finansowym. Instrumenty pochodne, inżynieria finansowa i maksymalizacja wartości, Oficyna Ekonomiczna, Kraków 2000.
 14. Taleb N., Dynamic hedging. Managing vanilla and exotic options, John Wiley & Sons, Inc., New York 1997.
 15. Tarczyński W., Instrumenty pochodne na rynku kapitałowym, PWE, Warszawa 2003.
 16. Weron A., Weron R., Inżynieria finansowa. Wycena instrumentów pochodnych, symulacje komputerowe, statystyka rynku, Wydawnictwa Naukowo-Techniczne, Warszawa 2005.
 17. Węgrzyn R., Zastosowanie opcji w ograniczaniu ryzyka kursów akcji, [w:] Finansowe uwarunkowania decyzji ekonomicznych, red. D. Fatuła, Krakowskie Towarzystwo Edukacyjne, Kraków 2007.
 18. Węgrzyn R., Skuteczność delta hedgingu w ograniczaniu ryzyka kursów akcji. Analiza empiryczna, [w:] Inwestowanie na rynku kapitałowym, red. W. Tarczyński, Studia i Prace Wydziału Nauk Ekonomicznych i Zarządzania Uniwersytetu Szczecińskiego, Szczecin 2008.
Cited by
Show
ISSN
1899-3192
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu