BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Kaczocha Włodzimierz (Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu)
Title
Filozoficzno-etyczne rozwinięcie idei społecznej odpowiedzialności biznesu
Philosophical and Ethical Development of the Idea of Social Responsibility of Business
Source
Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, 2009, nr 42, s. 26-37, bibliogr. 9 poz.
Issue title
Społeczna odpowiedzialność biznesu : uwarunkowania, kontrowersje, dobre i złe praktyki
Keyword
Teoria ekonomii, Społeczna odpowiedzialność biznesu, Społeczna odpowiedzialność
Economic theory, Corporate Social Responsibility (CSR), Social Responsibility
Note
summ.
Carnegie Andrew
Abstract
Wyjaśniono ideę społecznej odpowiedzialności biznesu sformułowaną przez Andrew Carnegie. Przedstawiono dwa krytyczne stanowiska wobec tej idei - Miltona Friedmana i O. Józefa Bocheńskiego. Omówiono inne koncepcje społecznej odpowiedzialności, m.in. poglądy D.J Den Uyla czy też W.M. Evan i R.E. Freemana. Autor zaprezentował także własną analizę idei, w której głównym założeniem jest dwuzakresowość rozumienia idei społecznej odpowiedzialności biznesu.

The author explains and develops A. Carnegie's idea of social responsibility and he studies some modern concepts (D.J. Den Uyl, W.M. Evan, R.E. Freeman). The author also presents some critical viewpoints by M. Friedman and O. J Bocheński. The paper justifies the opinion that business social responsibility might be understood as Kant's "idea of practical thought". The author puts forward his own opinion saying that business social responsibility should be perceived as (1) voluntary charity performed by entrepreneurs and managers, and (2) an ethically grounded and legally recognized general duty. Such responsibility is acceptable, once the idea of shared justice has been considered and recognized. (original abstract)
Accessibility
The Main Library of the Cracow University of Economics
The Library of University of Economics in Katowice
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
The Main Library of the Wroclaw University of Economics
Szczecin University Main Library
Bibliography
Show
  1. Bocheński J.M., Przyczynek do filozofii przedsiębiorstwa przemysłowego, [w:] Logika i filozofia, Warszawa 1993.
  2. Den Uyl D.J., Społeczna odpowiedzialność spółek, [w:] Etyka biznesu. Z klasyki współczesnej myśli amerykańskiej, red. L.V. Ryan CSV, J. Sójka, Poznań 1997.
  3. Evan W.M., Freeman R.E., Spółka i osoby żywotnie zainteresowane. Kapitalizm kaniowski, [w:] Etyka biznesu. Z klasyki współczesnej myśli amerykańskiej, red. L.V. Ryan CSV, J. Sójka, Poznań 1997.
  4. Friedman M., Kapitalizm i wolność, Warszawa 1993.
  5. Friedman M., Społeczną powinnością biznesu jest pomnażanie zysków, [w:] Etyka biznesu. Z klasyki współczesnej myśli amerykańskiej, red. L.V. Ryan CSV, J. Sójka, Poznań 1997.
  6. Jaroszyński P., Etyka - dramat życia moralnego, [w:] Wprowadzenie do filozofii, red. M. Krąpiec i in., Lublin 1992.
  7. Kaczocha W., Podstawowe wartości i normy etyczne dla demokracji oraz gospodarki, [w:] Wpływ społecznej odpowiedzialności biznesu i etyki na zarządzanie przedsiębiorstwami, red. P. Kulawczuk, A. Poszewiecki, Gdańsk 2007.
  8. Kant I., Krytyka czystego rozumu, t. II, Warszawa 1986.
  9. Pratley P., Etyka w biznesie, Warszawa 1998.
Cited by
Show
ISSN
1899-3192
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu