BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Pawłowska Izabela
Title
Znaczenie środków z Unii Europejskiej w rozwoju energetyki w Polsce
Source
Zeszyt Naukowy / Wyższa Szkoła Zarządzania i Bankowości w Krakowie, 2009, nr 10, s. 78-91, tab., rys., bibliogr. 11 poz.
Keyword
Energetyka, Środki unijne, Finansowanie inwestycji, Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko
Energetics, EU funds union, Investment financing, Operational Programme Infrastructure and Environment
Note
summ.
Abstract
Znaczenie środków z Unii Europejskiej w rozwoju energetyki w Polsce Przedmiotem niniejszego artykułu jest przedstawienie energetyki w Polsce i prognoz dla jej dalszego rozwoju. Celem opracowania jest ukazanie szans i zagrożeń jakie stoją przed polskim systemem energetycznym. Do pracy wykorzystano najnowsze publikacje/opracowania Ministerstwa Rozwoju Regionalnego oraz Europejskiego Banku Inwestycyjnego. Pierwsza część artykułu przedstawia stan polskiej energetyki, druga omawia możliwości płynące ze środków Unii Europejskiej. Ostatnia część poświęcona jest możliwym do wyboru wariantom i ich efektom w przyszłości. W podsumowaniu podjęto próbę sformułowania syntetycznych wniosków.(abstrakt oryginalny)

The subject of this paper is the presentation of the power industry in Poland and prognosis for its future development. The aim of the paper is to present challenges which Polish power system is facing. The latest publications and studies of Ministry of Regional Development and European Investment Bank were applied. The first part presents the state of the Polish power industry; the second part discusses possibilities of utilizing European Union funds. The last part presents possible solutions and their consequences in future. Finally, an attempt to make synthetic conclusions is made. (original abstract)
Accessibility
The Main Library of the Cracow University of Economics
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
Bibliography
Show
 1. Analiza rynku gazu w Polsce do roku 2035, raport końcowy, Europejski Bank Inwestycyjny, sierpień 2008 r.
 2. Gawrychowski M., Ekologia zatrzymuje dotacje, "Gazeta Prawna" 2008, nr 84.
 3. Górka K., Opłacalność wykorzystania i rozwoju odnawialnych źródeł energii w Polsce, Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie, Kraków 2005, nr 668.
 4. Peszko A., Soliński B., Pomoc publiczna dla sektora energetyki odnawialnej, "Zagadnienia Techniczno-Ekonomiczne", Tom 50, Zeszyt 2-3, AGH Uczelniane Wydawnictwa Naukowo-Dydaktyczne, Kraków 2005.
 5. Polityka energetyczna Polski - Strategia do 2030 roku, wersja nr 1, projekt z dnia 31.07.2008 r., Ministerstwo Gospodarki.
 6. Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko 2007-2013, Narodowe Strategiczne Ramy Odniesienia 2007-2013, wersja zaakceptowana decyzją Komisji Europejskiej z dn. 7 grudnia 2007 r. i uchwałą Rady Ministrów z dn. 3 stycznia 2008 r., Ministerstwo Rozwoju Regionalnego, Warszawa 2008.
 7. http://slownik.cire.pl/?id=332.
 8. http://www.ipis.pl/artykul.php?idartykul=9248.
 9. www.centrumfede.pl/pi.html.
 10. www.aktyprawne.rp.pl/aktyprawne/akty/numer.spr?id=279786.
 11. www. http://www.ipis.pl/artykul.php?idartykul=9248.
Cited by
Show
ISSN
1897-659X
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu