BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Klimkiewicz Katarzyna (AGH Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie)
Title
Społecznie odpowiedzialne działania przedsiębiorstw jako odpowiedź na współczesne problemy w organizacjach - przykłady dobrych praktyk w polityce personalnej
Corporate Social Responsibility as Key Part of an Employer's HR Strategy - Facing Contemporary Challenges in Business Environment
Source
Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, 2009, nr 42, s. 197-210, rys., bibliogr. 18 poz.
Issue title
Społeczna odpowiedzialność biznesu : uwarunkowania, kontrowersje, dobre i złe praktyki
Keyword
Społeczna odpowiedzialność biznesu, Pracownicy w przedsiębiorstwie, Polityka personalna, Polityka prorodzinna, Wolontariat, Zarządzanie różnorodnością
Corporate Social Responsibility (CSR), Employees in enterprise, Personnel policy, Family policy, Volunteering, Diversity management
Note
summ.
Abstract
Przedstawiono genezę koncepcji społecznej odpowiedzialności biznesu. Na przykładzie zarządzania odpowiedzialnością przez firmy omówiono różne tzw. dobre praktyki. Wskazano na współczesne uwarunkowania społecznej odpowiedzialności przedsiębiorstw. Zwrócono uwagę na politykę prorodzinną, wolontariat pracowniczy oraz zarządzanie różnorodnością jako na przejawy działań społecznie odpowiedzialnych w obszarze polityki personalnej przedsiębiorstwa.

Corporate Social Responsibility (CSR) is important for companies not only because of its aspects regarding communication and its positive influence on the companies' brand. Nowadays companies have to face many and constant changes: demographic changes as well as open international labour markets together with an increasing level of mobility makes it more and more difficult for employers to find and recruit the best employees. The question is: how can a company attract potential candidates and motivate current employees to stay? One possible answer could be introducing specific HR strategies based on CSR criteria. This article refers to the best practice examples from work-life balance, diversity management and employee volunteering. (original abstract)
Accessibility
The Main Library of the Cracow University of Economics
The Library of University of Economics in Katowice
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
The Main Library of the Wroclaw University of Economics
Szczecin University Main Library
Bibliography
Show
 1. Bąk M., Kulawczuk P., Szczęśniak A., Kultura zatrudnienia w polskich przedsiębiorstwach, Zatrudnienie Fair Play, Warszawa 2006.
 2. http://ec.europa.eu/.
 3. http://konzern.lufthansa.com.
 4. http://www.bcc.org.pl/.
 5. http://www.bundesbank.de/.
 6. http://www.corporatecitizen.de/.
 7. http://www.dhl.com.pl/.
 8. http://www.fob.org.pl/.
 9. http://www.genderindex.pl/.
 10. http://www.stat.gov.pl.
 11. Köppel P., Yan J., Lüdicke J., Cultural Diversity Management in Deutschland hinkt hinterher, Bertelsmann Stiftung, Gütersloh 2007.
 12. Menedżerowie 500 i odpowiedzialny biznes, Forum Odpowiedzialnego Biznesu, Bank Światowy, Akademia Rozwoju Filantropii, Warszawa 2003.
 13. Odpowiedzialny biznes w Polsce 2006, Forum Odpowiedzialnego Biznesu, Warszawa 2007.
 14. Przewodnik dobrych praktyk. Firma równych szans, Gender Index, UNDP, EQUAL, Warszawa 2007.
 15. Roberson Q.M., Disentangling the Meaning of Diversity and inclusion, CAHRS, Cornell University Ithaca (NY) 2004.
 16. Rozkwitalska M., Kultura organizacyjna korporacji transnarodowych oparta o społeczną odpowiedzialność, "Organizacja i Kierowanie" 2006 nr 2 (124).
 17. Rybak M., Etyka menedżera - społeczna odpowiedzialność przedsiębiorstwa, PWN, Warszawa 2004.
 18. Woźniakowski A., Doświadczenia firm amerykańskich w zarządzaniu różnorodnością, [w:] Praca i zarządzanie kapitałem ludzkim w perspektywie europejskiej, red. A. Pocztowski, Oficyna Ekonomiczna, Warszawa 2005.
Cited by
Show
ISSN
1899-3192
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu