BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Nóżka Marcjanna
Title
W kręgu metodologii badań jakościowych : Paradygmat interpretatywny w antropologii
Source
Zeszyt Naukowy / Wyższa Szkoła Zarządzania i Bankowości w Krakowie, 2009, nr 9, s. 75-89, bibliogr. 24 poz.
Keyword
Nauki społeczne, Antropologia filozoficzna
Social sciences, Philosophical anthropology
Note
summ.
Abstract
Artykuł jest próbą omówienia paradygmatu interpretatywnego z antropologicznego punktu widzenia, ujawni tym samym możliwości jego pojmowania i zastosowania na szeroko rozumianym polu nauk społecznych.(abstrakt oryginalny)

The article aims to discuss the interpretative paradigm from the anthropological point of view. It presents the possibilities of its understanding and its application in a broadly understood field of social science.(original abstract)
Accessibility
The Main Library of the Cracow University of Economics
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
Bibliography
Show
 1. Babbie E., Badania społeczne w praktyce, Warszawa 2004.
 2. Breton A., Drugi manifest surrealizmu, [w:] Surrealizm. Teoria i praktyka literacka, (red.) A. Ważyk, Warszawa 1973.
 3. Buchowski M., Przeciw skrajnemu relatywizmowi, [w:] Inspiracje postmodernistyczne w humanistyce, "Poznańskie Studia z Filozofii Nauki", Zeszyt 13,1993.
 4. Buchowski M. (red.), Amerykańska antropologia postmodernistyczna, Warszawa 1999.
 5. Burszta J.W., Utracona niewinność? Rozterki antropologii postmodernistycznej, [w:] Inspiracje postmodernistyczne w humanistyce, "Poznańskie Studia z Filozofii Nauki", Zeszyt 13, 1993.
 6. Clifford J., O autorytecie etnograficznym, [w:] Amerykańska antropologia postmodernistyczna, (red.) M. Buchowski, Warszawa 1999.
 7. Damrosz J., Myśl teoretyczna w polskiej etnografii i etnologii w okresie powojennym (1945-1989), Warszawa-Siedlce 1996.
 8. Davidson D., O pojęciu schematu pojęciowego, [w:] Empiryzm współczesny, wyb. B. Stanosz, Warszawa 1991.
 9. Dziamski G., O postmodernizmie najszerzej pojętym, [w:] Inspiracje postmodernistyczne w humanistyce, "Poznańskie Studia z Filozofii Nauki", Zeszyt 13, 1993.
 10. Federman R., Surfikcja. Cztery propozycje w formie wstępu, [w:] Nowa proza amerykańska, Warszawa 1983.
 11. Frye N., Rhetorical Criticism. Theory of Genres, [w:] Anatomy of Criticism: Four Essays, Princeton 1957.
 12. Hastrup K., Poza antropologią. Antropolog jako przedmiot przedstawienia dramatycznego, [w:] Konteksty, "Polska Sztuka Ludowa", Nr 2, 1998.
 13. Jameson F., Postmodernizm i społeczeństwo konsumpcyjne, [w:] Postmodernizm. Antologia przekładów, (red.) R. Nycz, Kraków 1997.
 14. Jawłowska A., Sens i dekonstrukcja, [w:] Inspiracje postmodernistyczne w humanistyce, "Poznańskie Studia z Filozofii Nauki", Zeszyt 13,1993.
 15. Kaniowska K., Opis - klucz do rozumienia kultury, "Łódzkie Studia Etno- Graficzne", Tom XXXIX, 1999.
 16. Kubicki R., Ludzka moc postmodernizmu, [w:] Inspiracje postmodernistyczne w humanistyce, "Poznańskie Studia z Filozofii Nauki", Zeszyt 13, 1993.
 17. Marcus E.G., Rhetoric and Ethnographic Genre in Anthropological Research, "Current Anthropology", Nr 4,1980.
 18. Posern-Zieliński A. (red.), Etnologia polska między ludoznawstwem a antropologią, Poznań 1995.
 19. Rabinów P., Reflections on Fieldwork in Morocco, Berkley 1977.
 20. Rabinów P. Wyobrażenia są faktami społecznymi: modernizm i postmodernizm w antropologii, [w:] Amerykańska antropologia postmodernistyczna, (red.) M. Buchowski, Warszawa 1999.
 21. Rachwał T., Sławek T., Maszyna do pisania. O dekonstrukcjonistycznej teorii literatury Jacquesa Derridy, Warszawa 1992.
 22. Sikora M., Problem interpretacji w metodologii nauk empirycznych, Poznań 1997.
 23. Tokarska-Bakir J., Interpretacja czyli o sztuce antropologii, [w:] Konteksty. "Polska Sztuka Ludowa", Nr 1 ,1990.
 24. Zeidler P, Postmodernistyczna krytyka teorii reprezentacji, [w:] Inspiracje postmodernistyczne w humanistyce, "Poznańskie Studia z Filozofii Nauki", Zeszyt 13, 1993.
Cited by
Show
ISSN
1897-659X
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu