BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Świątkiewicz-Mośny Maria, Wagner Aleksandra
Title
Komunikacyjne uwarunkowania mobilności studentów : eksploracja przypadków Uniwersytetu Jagiellońskiego, Radboud University Nijmegen (Holandia) i Uniwersytetu Konstantina Filozofa w Nitrze (Słowacja)
Source
Zeszyt Naukowy / Wyższa Szkoła Zarządzania i Bankowości w Krakowie, 2009, nr 9, s. 140-150, bibliogr. 5 poz.
Keyword
Szkolnictwo wyższe, Studenci, Kanały informacyjne, Przepływ informacji, Efektywne komunikowanie, Formy komunikowania
Higher education, Students, Communication channels, Data flow, Effective communication, Forms of communication
Note
summ.
Abstract
Komunikacja jest centralnym procesem funkcjonowania każdej instytucji. Proces ten ma charakter wielopłaszczyznowy i wielokierunkowy. Sieci komunikacyjne są rozległe, gęste i o bardzo skomplikowanej strukturze. Celem artykułu jest przedstawienie wyników badań dotyczących formalnej struktury komunikacyjnej Uniwersytetu Jagiellońskiego, Uniwersytetu Radboud w Nijmegen oraz Uniwersytetu Konstantina Filozofa w Nitrze. Na podstawie przeprowadzonej analizy zaproponowano model przekazywania informacji studentom.(abstrakt oryginalny)

Communication is a central process in functionning of every institution. This process is multi-layered and multi-directional. Communication networks are widespread, dense, and of highly complex structure. The goal of this article is to present the results of research concerning the formal communication structure at the Jagiellonian University, the Radboud University in Nijmegen and at the Constantine the Philosopher University in Nitra. Based on the conducted analysis a model of communicating information to students is proposed. (original abstract)
Accessibility
The Main Library of the Cracow University of Economics
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
Bibliography
Show
  1. Bernunger H., Mattsson G., Why Swedes study abroad. Research report. 2008, http://www.essays.se/essay/e477fel877/
  2. Griffin E., Podstawy komunikacji społecznej, GWP, Gdańsk 2003.
  3. Hofstede G., Kultury i organizacje, PWE, Warszawa 2000.
  4. Krupnik S., E. Krzaklewska, Studenci Erasmusa w Polsce. Raport z badań Erasmus Student Network 2005, Bruksela 2006 http://www.erasmus. org.pl/s/p/artykuly/88/88/broszura_esn.pdf
  5. Stewart J. (red.), Mosty zamiast murów. Podręcznik komunikacji interpersonalnej, PWN, Warszawa 2008.
Cited by
Show
ISSN
1897-659X
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu