BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Orłowska-Bednarz Maria
Title
Lokalne strategie ograniczania nierówności społecznych
The Local Strategies for Limiting Social Inequalities
Source
Nierówności Społeczne a Wzrost Gospodarczy, 2003, z. nr 2, s. 423-432, bibliogr. 8 poz.
Keyword
Społeczności lokalne, Samorząd terytorialny, Strategia rozwoju gminy, Strategia rozwoju regionalnego, Nierówności społeczno-gospodarcze
Local community, Local government, District development strategy, Regional development strategy, Social-economics inequality
Note
summ.
Country
Województwo pomorskie
Pomorskie Voivodeship
Abstract
W artykule krótko omówiono rolę i zadania samorządu terytorialnego. Opisano cele społeczności lokalnych i sposoby ich realizacji. Przedstawiono strategie rozwojowe wdrażane przez władze lokalne w celu zniwelowania nierówności społecznych. Jako przykład zaprezentowano strategię rozwojową wdrażaną w gminie Skórcz w województwie pomorskim.

Territorial council is decentralized form of public administration and it makes up basic directing institution local development. Assurance of social development and economic development is superior assignment of individuals of territorial council. It accompanies growing pauperization violently many social problems. Local powers try to overcome actively or to limit negative results of growing social inequality, example of such workings it is applying and resolving of developmental strategy. Document this is particularly necessary at realization of directed assignments onto level of disproportion in realization of needs of individual social groups. Strategies arc applied populace in most and administrative districts of Pomeranian province. Resulting workings from receive developmental strategy have to be taken into system way and general, to have respecting oneself high degree compatibility in refer to everybody of degrees of local council. They have to be them taken in accordance with rule of subsidiary, that is should participate in them, into measure one's possibility, everybody members of local community both on institutional level as individual, and working this can not have political character. (original abstract)
Accessibility
The Main Library of the Cracow University of Economics
The Library of Warsaw School of Economics
The Library of University of Economics in Katowice
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
The Main Library of the Wroclaw University of Economics
Bibliography
Show
  1. Kłosiewicz-Górecka U., Słomińska В., Samorząd terytorialny a rozwój nowoczesnego handlu. Centrum Doradztwa i Informacji Difin, Warszawa 2001.
  2. Mlonek K., Bezrobocie, [w:] Polityka społeczna, A. Kurzynowski (red.). Warszawa 2002.
  3. Sfera społeczna w Polsce. Przesłanki rozwoju, RCSS, Warszawa 1998.
  4. Sikora J., Lokalne układy społeczne, [w:] Samorząd w Polsce. Istota, formy, zadania, S. Wykrętowicz (red.). Wydawnictwo Wyższej Szkoły Bankowej w Poznaniu. Poznań 2001.
  5. Strategia Rozwoju Miasta Skórcz do 2015 roku. Rada i Zarząd Miasta Skórcz 2001.
  6. Strategia Rozwoju Powiatu Starogardzkiego, Starostwo Powiatowe w Starogardzie Gdańskim, Starogard Gdański 2002.
  7. Zawadzki S., Państwo o orientacji społecznej, Wydawnictwo Naukowe Scholar, Warszawa 1996.
  8. Zeman-Miszewska E. ,Wspólnota lokalna wobec konkurencji międzyregionalnej, [w:] "Samorząd Terytorialny" 2001, nr 11.
Cited by
Show
ISSN
1898-5084
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu