BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Rogowski Jan
Title
Metody oceny ryzyka upadłości podmiotów gospodarczych
Methods of Estimation of Risk of Bankruptcy of Business Entities
Source
Nierówności Społeczne a Wzrost Gospodarczy, 2003, z. nr 2, s. 369-381, bibliogr. 6 poz.
Keyword
Prognozowanie upadłości przedsiębiorstwa, Metody analizy ryzyka niewypłacalności, Analiza ryzyka niewypłacalności, Upadłość przedsiębiorstwa
Enterprises bankruptcy forecasting, Insolvency risk analysis methods, Analysis of insolvency risk, Enterprise bankruptcy
Note
summ.
Country
Województwo podkarpackie
Subcarpathian Voivodeship
Abstract
W artykule scharakteryzowano modele wskaźnikowe jednozmienne i modele wskaźnikowe wielozmienne, ze szczególnym uwzględnieniem metody Altmana. Zastosowanie tej metody zostało przedstawione na przykładzie jednej ze spółek grupy kapitałowej HSW w województwie podkarpackim.

In economic theory the phenomenon of" bankruptcy is treated as a kind of natural regulator of the economic system. The methods of risk estimation presented in this paper can be helpful in the verification of styles of management as well as solving many decisive problems hindering the diagnosis of business entities as either inefficient, leading towards bankruptcy or in the process of losing economic soundness. (original abstract)
Accessibility
The Main Library of the Cracow University of Economics
The Library of Warsaw School of Economics
The Library of University of Economics in Katowice
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
The Main Library of the Wroclaw University of Economics
Bibliography
Show
  1. Altman E. I., Financial Ratios, Discriminat Analysis an the Production of Corporate Bankraptey. Journal of Finance, September 1968.
  2. Brigham F. F., Gapenski L. С., Zarządzanie finansami, PWE, Warszawa 2000.
  3. Mączyńska E., Ocena kondycji przedsiębiorstwa (uproszczone metody), "Życie Gospodarcze" 1994, nr 38.
  4. Nowak M., Praktyczna ocena kondycji finansowej przedsiębiorstwa. Metody i ograniczenia. Fundacja Rozwoju Rachunkowości w Polsce, Warszawa 1998.
  5. Olszewski D. W., Zdolność płatnicza przedsiębiorstwa - koncepcje i metody oceny, "Bank i kredyt" 1993.
  6. Siegel J. G., Shin J. K., Hartman S. W., Przewodnik po finansach, PWN, Warszawa 1995.
Cited by
Show
ISSN
1898-5084
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu