BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Danowski Jarosław
Title
Regionalne dysproporcje rozwojowe w Polsce
Disproportions in the Regional Development in Poland
Source
Nierówności Społeczne a Wzrost Gospodarczy, 2003, z. nr 2, s. 393-411
Keyword
Rozwój gospodarczy regionów, Rozwój gospodarczy, Statystyka bezrobocia, Nierówności społeczno-gospodarcze
Economic development of regions, Economic development, Unemployment statistics, Social-economics inequality
Note
summ.
Abstract
W artykule omówiono dane statystyczne w układzie województw, ilustrujące nierówności w rozwoju infrastruktury technicznej tworzącej warunki prowadzenia działalności gospodarczej. Przedstawiono analizę przekładania się realizowanej polityki na nastroje społeczne i czynniki ekonomiczne, decydujące o poziomie rozwoju gospodarczego poszczególnych krajów i regionów. Dokonano analizy wskaźnika bezrobocia, wartości PKB i dynamiki jego wzrostu.

This text is the attempt of the analysis of the changes reaching in the economic and political arrangement of provinces and disproportions in the regional development. Statistical data illustrate changes reaching in Poland in the space of years 1989-2002 Those changes were analyzed basing on three coefficients, which illustrate the dynamics of the reaching changes and mutual accounts between them. It was analyzed the development of the civil society and its democratic institutions. It was also shown the analysis of the coefficient of the unemployment in the spatial seizure and the analysis of PKB value per one inhabitant and the dynamics of its development in the seizure of provinces. (short original abstract)
Accessibility
The Main Library of the Cracow University of Economics
The Library of Warsaw School of Economics
The Library of University of Economics in Katowice
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
The Main Library of the Wroclaw University of Economics
Cited by
Show
ISSN
1898-5084
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu