BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Rostropowicz Przemysław
Title
Wybrane zagadnienia dotyczące rozwoju sektora usług
Chosen Issues Regarding Development of Services' Sector
Source
Nierówności Społeczne a Wzrost Gospodarczy, 2003, z. nr 2, s. 355-367, bibliogr. 10 poz.
Keyword
Rynek usług, Innowacje w usługach, Usługi, Struktura zatrudnienia, Zatrudnienie w przemyśle, Klasyfikacja usług
Services market, Innovations in services, Services, Employment structure, Employment in industry, Services classification
Note
summ.
Abstract
W artykule szczegółowo omówiono klasyfikację usług. Przedstawiono nowe trendy w sektorze usług, wpływ rozwoju sektora usług na zatrudnienie w przemyśle oraz jego relacje z pozostałymi sektorami, określanymi jako pierwotne. Opisano również koncepcje produktu rozszerzonego Levitta oraz sfery aktywności „usług jutra”.

This article presents the concepts of service, their classification and chosen issues regarding trends that appear in the sector of services. The attention is paid to multidimensional character and complexity of modern services determined by global economy. There was made an attempt to evaluate a correlation between development of services and employment in industry. (original abstract)
Accessibility
The Main Library of the Cracow University of Economics
The Library of Warsaw School of Economics
The Library of University of Economics in Katowice
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
The Main Library of the Wroclaw University of Economics
Bibliography
Show
  1. Dienstleistungen für das 21. Jahrhundert. Gestaltung des Wandels und Aufbruch in die Zukunft, Bullinger H. J. (red.), Stuttgart 1997.
  2. Bullinger H. J., Dienstleistung der Zukunft. Markte, Unternehmen und Infrastrukturen im Wandel, Wiesbaden 1995.
  3. Bullinger H. J., H. Murmann, Dienstleistungen der dynamische Sektor, Berlin 1999.
  4. Bußmann L., Drei-Sektoren-Trend und Vollbeschäftigung, [w:] Vollbeschäftigung und Tertiarisierung (Drei-Sektoren-Hypothese), red. L. Bußmann, Berlin 1999.
  5. Löbbe K., Technische Dienstleistungen. Technologietransfer, und Innovation, Untersuchungen des Rheinisch-Westfälischen Instituts für Wirtschaftsforschung, Heft 7, Essen 1992.
  6. Mangold K., Die Welt der Dienstleistung. Perspektiven für Arbeit und Gesellschaft im 21. Jahrhundert, Frankfurt am Main 1998.
  7. Markiewicz W., Raport Polityki - Eurokoszyk, [w:] "Polityka" z 05.01.2002, s. 3-8.
  8. Reuter E., Schein und Wirklichkeit. Erinerungen, Berlin 1998.
  9. Ronge V., Theorie des dritten Sektors und Transformation. Transformation zwischen Markt. Staat, und Drittem Sektor, red. M. Corsten/ H. Voelzkow, Marburg 1997.
  10. Smith A., Badania nad naturą i przyczyną bogactwa narodów. Warszawa 1986.
Cited by
Show
ISSN
1898-5084
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu