BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Wałkuska Katarzyna
Title
Wybrane aspekty prywatyzacji subregionu łomżyńskiego
Some Chosen Aspects of Privatization Over the Subregion of Łomża
Source
Nierówności Społeczne a Wzrost Gospodarczy, 2003, z. nr 2, s. 543-552, bibliogr. 25 poz.
Keyword
Przekształcenia systemowe w gospodarce, Społeczne koszty transformacji gospodarczej, Prywatyzacja przedsiębiorstw państwowych, Przekształcenia własnościowe
Systemic transformations in the economy, Social costs of economic transition, Privatisation of state owned enterprises, Ownership transformations
Note
summ.
Abstract
W artykule omówiono proces prywatyzacji przedsiębiorstw państwowych w Polsce oraz przedstawiono społeczno-gospodarczy kontekst prywatyzacji. Scharakteryzowano przebieg procesów przekształceń własnościowych w subregionie łomżyńskim w latach 1990-2000 oraz opisano społeczno-ekonomiczny aspekt tych procesów.

In a state of systematic transformation, possessional conversions has become a fundamental instrument of the reconstruction of structures and the functioning of corporations as well as a method of dealing with problems and difficulties concerning operations on marke economy. Altough privatization does not guarantee the improvement of the company's efficienty, it contributes highly to the increase of the firm"s flexibility necessary to deal with changes. However, the process of privatizational transformations brings mostly fear and apprehension regarding redundancy and the loss of the workers" influence on the company's decisions and operations. Workers expect privatization to result in the betterment of the company's economic outcomes and in the increase in wages. Futhermore, they hope that privatization will change the workers" attitude and cause the reconstruction of the internal structures. (original abstract)
Accessibility
The Main Library of the Cracow University of Economics
The Library of Warsaw School of Economics
The Library of University of Economics in Katowice
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
The Main Library of the Wroclaw University of Economics
Bibliography
Show
 1. Balicki S., Podstawowe cele, zasady i formy prywatyzacji, Prace Naukowe Instytutu Nauk Ekonomiczno-Społecznych Politechniki Wrocławskiej, Wydawnictwo Politechniki Wrocławskiej, Wrocław 1992.
 2. Bałtowski M., Przekształcenia własnościowe przedsiębiorstw państwowych w Polsce, PWN, Warszawa 2002.
 3. Bednarski M., Wratny J., Porozumienia socjalne związane z prywatyzacją przedsiębiorstw państwowych, Wydawnictwo IPiSS, Warszawa 2000.
 4. Biuletyn Statystyczny, nr 11, GUS, Warszawa 1999.
 5. Frenzel-Zagórska J., Nerwica transformacyjna, "Kultura i Społeczeństwo" 1994, nr 4.
 6. Garkowicz M., Prywatyzacja przedsiębiorstw państwowych. Centrum Administracji i Samorządu w Lublinie, Lublin 1990.
 7. Gołachowski E., Kierunki i problemy prywatyzacji w gospodarce postkomunistycznej. Materiały i studia, Warszawa 1992, z. 31.
 8. Kierunki restrukturyzacji regionu łomżyńskiego, pr. zbior. pod red. M. Bocian, G. Machura, Fundacja Promocji Rozwoju im. Edwarda Lipińskiego, Warszawa 1995.
 9. Manowce polskiej prywatyzacji, pr. zbior. pod red. M. Jarosz, PWN, Warszawa 2001.
 10. Miszalska A., Nastroje społeczne: między optymizmem, a pesymizmem, "Kultura i Społeczeństw o" 1995, nr 2.
 11. Privatisation Quarterly, Ministry of the Treasury, Department of European Integration and Foreign Relations, Warsaw 2002.
 12. Prywatyzacja gospodarki w ujęciu regionalnym, pr. zbiór, pod red. M. Jarosz, PWN, Warszawa 1995.
 13. Prywatyzacja Przedsiębiorstw Państwowych w 1999 roku, GUS, Warszawa 2000.
 14. Raport o przekształceniach własnościowych w 2000 roku. Ministerstwo Skarbu Państwa, Warszawa 2001.
 15. Raport o przekształceniach własnościowych w 1 półroczu 2002 roku, Ministerstwo Skarbu Państwa, Warszawa 2002.
 16. Rozwój regionalny w procesie transformacji, pr. zbior. pod. red. A. Bocian. Fundacja Promocji Rozwoju im. Edwarda Lipińskiego, Warszawa 1995.
 17. Savas E. S., Prywatyzacja. Klucz: do lepszego rządzenia, PWE, Warszawa 1992.
 18. Surdykowska S. Т., Prywatyzacja, PWN, Warszawa 1996.
 19. Stokowski A., Przedsiębiorstwa państwowe i ich prywatyzacja a przemiany gospodarcze w województwie podlaskim. Materiały konferencyjne, PUW, Białystok 2002.
 20. Stokowski A., Transformacja przedsiębiorstw państwowych w procesie budowy gospodarki rynkowej w województwie łomżyńskim. Archiwum UW w Łomży, Łomża 1998.
 21. Studia nad restrukturyzacją regionu łomżyńskiego, pr. zbiór. pod. red. G. Machura, A. Bocian, Fundacja Promocji Rozwoju im. Edwarda Lipińskiego, Warszawa 1995.
 22. Wykaz przedsiębiorstw sprywatyzowanych w trybie art. 37 ustawy o pp według stanu na dzień 31.12.2001, Wydział Przekształceń Własnościowych, Podlaski Urząd Wojewódzki w Białymstoku, Białystok 2001.
 23. Wykaz przedsiębiorstw państwowych sprywatyzowanych prywatyzacją bezpośrednią. Wydział Przekształceń Własnościowych, Podlaski Urząd Wojewódzki w Białymstoku, Białystok 2000.
 24. www.msp.gov.pl, dane z dnia 21 sierpnia 2002 r.
 25. Ziółkowski M., O różności teraźniejszości, "Kultura i Społeczeństwo" 1995, nr 4.
Cited by
Show
ISSN
1898-5084
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu