BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Smoleń Marek
Title
Uwarunkowania rozwoju gospodarczego w wymiarze lokalnym
Local Determinants of Economic Development
Source
Nierówności Społeczne a Wzrost Gospodarczy, 2003, z. nr 2, s. 519-529, bibliogr. 16 poz.
Keyword
Rozwój obszarów wiejskich, Rozwój regionalny, Strategia rozwoju gminy, Polityka regionalna
Rural development, Regional development, District development strategy, Regional policy
Note
summ.
Abstract
W artykule omówiono warunki rozwoju gospodarczego na szczeblu gmin w regionie byłego województwa krośnieńskiego. Przedstawiono wyniki badania przeprowadzonego wśród mieszkańców 42 gmin z tego regionu. Omówiono problem wdrożenia polityki regionalnej w gminach oraz czynniki wpływające na możliwości rozwojowe gmin.

Factors within the local environs that determine the economic development of local Government Areas are presented in the paper. A synthesis of the suggestions and opinions expressed by residents of the Local Government Areas tested are, from the Local Government Areas tested are, from the local perspectives, valuable indispensable observations in managing the economies of every Local Government Area. (original abstract)
Accessibility
The Main Library of the Cracow University of Economics
The Library of Warsaw School of Economics
The Library of University of Economics in Katowice
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
The Main Library of the Wroclaw University of Economics
Bibliography
Show
 1. Adamowicz M., Przyrodniczo-ekonomiczne uwarunkowania gospodarki gminy Myślibórz - zarys monograficzny, IRWiR PAN, Warszawa 1992.
 2. Duczkowska-Małysz K., Regionalne aspekty rozwoju obszarów wiejskich, "Wieś i Rolnictwo", nr 1, 1996.
 3. Dziennik Ustaw nr 16, poz. 95, art. 6 - 1990 r.
 4. Dziennik Ustaw nr 89, poz. 415 z 9 lipca 1994 r.
 5. Hunek Т., Spółdzielczość wiejska w rozwoju wsi i rolnictwa, Międzynarodowa Konferencja - Spółdzielczość wiejska w perspektywie integracji z Unią Europejską, SIB, Zakopane 1997.
 6. Krzemiński M., Vision Europa: Die Erweiterung ist eine Notwendigkeit, "Deutschland", nr 1, 1994.
 7. Myna A., Rozwój lokalny, regionalne Strategie rozwoju, "Samorząd terytorialny", nr 11, 1998.
 8. Nycz A., Szanse dla Podkarpacia, "Podkarpacie" nr 29, lipiec 1999.
 9. Parysek J., Rola samorządu terytorialnego w rozwoju lokalnym. Rozwój lokalny - zagospodarowanie przestrzenne i nisze atrakcyjności gospodarczej, PWN, Warszawa 1995.
 10. Pisulewski P., Szanse i zagrożenia polskiego rolnictwa w procesie integracji europejskiej. Biuletyn AR, Kraków 1999.
 11. Rutkowski A., Współpraca banków spółdzielczych z samorządami lokalnymi. "Bank Spółdzielczy" nr 1, 1999.
 12. Smoleń M., Kierunki aktywizacji gospodarczej obszarów wiejskich Podkarpacia, Biuletyn Ośrodka Doradztwa Rolniczego w Iwoniczu, nr 67, 1997.
 13. Smoleń M., Uwarunkowania rozwoju gospodarczego w opinii mieszkańców regionu krośnieńskiego, Roczniki Naukowe, SERiA tom II, Zeszyt 4, Zamość 2000.
 14. Stańko S., Prognozowanie w rolnictwie, SGGW, Warszawa 1994.
 15. Szot E., Z Unią źle, bez Unii jeszcze gorzej, "Rzeczpospolita" z 13 listopada 1996.
 16. Ziemianin В., Działalność gospodarcza gminy. Samorząd w nowych warunkach ustrojowych, z. 1, Warszawa 1999.
Cited by
Show
ISSN
1898-5084
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu