BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Baran Wioletta
Title
Planowanie i kontrola w systemie rachunkowości zarządczej w publicznych zakładach opieki zdrowotnej
Planning and Control in the Management Accounting System in Public Health Care Institutions
Source
Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, 2009, nr 58, s. 13-20, tab., bibliogr. 18 poz.
Issue title
Systemy zarządzania kosztami i wynikami
Keyword
Rachunkowość zarządcza, Planowanie w przedsiębiorstwie, Zakłady opieki zdrowotnej (ZOZ), Kontrolna funkcja rachunkowości, Badania ankietowe
Management accounting, Enterprise planning, Health care institution, Control function of accounting, Questionnaire survey
Note
summ.
Abstract
W opracowaniu podjęto próbę oceny wykorzystania informacji pochodzącej z systemu rachunkowości zarządczej w planowaniu i kontroli działalności publicznych zakładów opieki zdrowotnej. W artykule wykorzystano wyniki badań ankietowych uzyskane od 47 publicznych zakładów opieki zdrowotnej, dla których organem właścicielskim jest minister zdrowia. Badania stanowią część prac prowadzonych w związku z projektem nad rozporządzeniem w sprawie rachunku kosztów dla zakładów opieki zdrowotnej. (fragment wstępu)

Planning and control are treated as parts of management. The majority of definitions in managerial accounting includes concepts of planning and control because they describe aims and issues of this field. These processes are not considered while managing public health care entities. This situation does not foster improving operational efficiency of the studied entities. Furthermore, it provides no foundations to taking full advantage of managerial accounting. (original abstract)
Accessibility
The Main Library of the Cracow University of Economics
The Library of Warsaw School of Economics
The Library of University of Economics in Katowice
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
The Main Library of the Wroclaw University of Economics
Szczecin University Main Library
Full text
Show
Bibliography
Show
 1. Anthony R.N., Hawkins D.F., Merchant K.A., Accounting, McGraw-Hill, New York 2004.
 2. Brewer P.C, Gaarrison R.H., Noreen E.W., Managerial Accounting, McGraw-Hill, New York 2002.
 3. Drury C., Management & Cost Accounting, Bisiness Press, Thomson Learning, 2000.
 4. Gmytrasiewicz M., Karmańska A., Rachunkowość finansowa, Difin Warszawa 2006.
 5. Hansen D.R., Mowen M.M., Management Accounting, Thomson Learning, 2003.
 6. Horngren C.T., W.T. Harrison Jr., Bamber L.S., Accounting, Prentice Hall Inc., New Jersey 2005.
 7. Jaruga A., Nowak W., Szychta A., Rachunkowość zarządcza. Koncepcje i zastosowania, Społeczna Wyższa Szkoła Przedsiębiorczości i Zarządzania w Łodzi, Łódź 2001.
 8. Jaruga A., Nowak W.A., Szychta A., Zarządzanie kosztami w praktyce światowej, ODDK, Gdańsk 1997.
 9. Jaruga A., Sobańska L, Kopczyńska L., Szychta A., Walińska E., Rachunkowość dla menedżerów, RAFBIT, Łódźl992.
 10. Kaplan R., Atkinson A., Advanced Management Accounting, Prentice Hall, New Jersey 1998.
 11. Karmańska A., Rachunkowość zarządcza ubezpieczyciela. Modelowanie na podstawie rachunku kosztów działań, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2003.
 12. Lucey T., Management Accounting, DP Publication LTD, Aldin Place, London 1992.
 13. Micherda B. (red.), Podstawy rachunkowości. Aspekty teoretyczne i praktyczne, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2006.
 14. Nowak E., Zaawansowana rachunkowość zarządcza, Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, Warszawa 2003.
 15. Stoner J.A.F., Wankel Ch., Kierowanie, PWE, Warszawa 1992.
 16. Świderska G.K. (red.), Rachunkowość zarządcza i rachunek kosztów, Tom I, Difin Warszawa 2003.
 17. Turyna J., System informacyjny rachunkowości w podejmowaniu decyzji zarządczych, Wydawnictwo Naukowe Wydziału Zarządzania Uniwersytetu Warszawskiego, Warszawa 1997.
 18. Williams J.R., Haka S.F., Bettner M.S., Carcello J.V., Financial & Management Accounting. The Basis For Business Decision, McGraw-Hill Irwin, New York 2008.
Cited by
Show
ISSN
1899-3192
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu