BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Bieńkowska Agnieszka, Kral Zygmunt, Zabłocka-Kluczka Anna
Title
Funkcjonowanie controllingu w organizacjach dolnośląskich średniej wielkości
The Functional Solutions of Controlling in Medium Organizations in Lower Silesia
Source
Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, 2009, nr 58, s. 21-33, rys., bibliogr. 8 poz.
Issue title
Systemy zarządzania kosztami i wynikami
Keyword
Małe i średnie przedsiębiorstwa, Badania ankietowe, Funkcje controllingu, Koordynacja procesów pracy, Wdrażanie systemów controllingu
Small business, Questionnaire survey, Controlling function, Coordination of work processes, Implementation of controlling systems
Note
summ.
Abstract
Celem artykułu było zaprezentowanie wyników badań empirycznych dotyczących identyfikacji rozwiązań funkcjonalnych controllingu w średnich organizacjach Dolnego Śląska. Omawiane wyniki badań odnoszą się do zagadnień związanych z wyborem koncepcji controllingu, realizacją funkcji koordynacyjnej (uznawaną za nadrzędną funkcję controlingu) a także z zapotrzebowaniem na kształtowanie poszczególnych odmian i typów controllingu. Badania przeprowadzono za pomocą techniki ankietowej, wśród osób odpowiedzialnych za wdrożenie i funkcjonowanie controllingu, w 47 średnich i 56 dużych organizacjach różnych branż. (fragment tekstu)

The results of research concerning solutions of controlling functioning in medium organizations in Lower Silesia were presented. Research concerned not only the selection of the controlling concept and realization of the coordination function of controlling, but also the types of controlling preferred by Lower Silesians, medium-sized organizations as well. The specific features of controlling in medium-sized organizations in Low Silesia Region were characterized in comparison to the large organizations that were studied in the same time and according to the same principles. (original abstract)
Accessibility
The Main Library of the Cracow University of Economics
The Library of Warsaw School of Economics
The Library of University of Economics in Katowice
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
The Main Library of the Wroclaw University of Economics
Szczecin University Main Library
Full text
Show
Bibliography
Show
  1. Bieńkowska A., Kral Z., O istocie i znaczeniu kontrolingu jakości, [w: J Międzynarodowa konferencja naukowa pt. "Nowe tendencje w nauce o organizacji i zarządzaniu u progu XXI wieku", Krzyżowa, 17-19 września 2001, s. 7-18.
  2. Bieńkowska A,, Kral Z., Zabłocka-Kluczka A., Koncepcje kontrolingu, Visnik Žitomirs'kogo Derzavnogo Tehnologićnogo Universitetu, Ekonomićni Nauki, 2004b vip. 2, s. 21-28.
  3. Bieńkowska A., Kral Z., Zabłocka-Kluczka A.,Controlling partnerski, [w:] Rachunkowość zarządcza i controlling w warunkach integracji z Unią Europejską, red. E. Nowak, Prace Naukowe Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu nr 1090, AE, Wrocław 2004a, s. 43-55.
  4. Sierpińska M. (red.), Controlling funkcyjny w przedsiębiorstwie, Oficyna Ekonomiczna, Kraków 2004.
  5. Sierpińska M., Niedbała В., Controlling operacyjny w przedsiębiorstwie, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2003.
  6. Weber J., Wprowadzenie do controllingu, Oficyna Controllingu PROFIT, Katowice 2001.
  7. Wilimowska Z., Zarządzanie przez wartość, [w:] Materiały Międzynarodowej Konferencji Naukowej pt. "Nowe tendencje w nauce o organizacji i zarządzaniu", Polanica Zdrój 2003, s. 325-339.
  8. Zieleniewski J., Organizacja i zarządzanie, PWN, Warszawa 1976.
Cited by
Show
ISSN
1899-3192
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu