BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Buk Halina (Akademia Ekonomiczna im. Karola Adamieckiego w Katowicach)
Title
Identyfikacja i monitorowanie ryzyka biznesowego
Identifying and Monitoring of Business Risk
Source
Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, 2009, nr 58, s. 34-44, rys., bibliogr. 5 poz.
Issue title
Systemy zarządzania kosztami i wynikami
Keyword
Grupa kapitałowa, Identyfikacja zagrożeń bezpieczeństwa, Ryzyko w biznesie, Zarządzanie ryzykiem
Capital group, Safety risk identification, Business risk, Risk management
Note
summ.
Abstract
Dobrze zarządzane przedsiębiorstwo czy cała grupa kapitałowa w zmiennym i często mało przewidywalnym otoczeniu powinny cechować się umiejętnością identyfikacji grożącego ryzyka. Autorka zwróciła uwagę na znaczenie i proces identyfikacji ryzyka biznesowego oraz podkreśliła wymóg wdrożenia systemu monitorowania ryzyka w grupie kapitałowej.

The paper concerns identifying and monitoring of business risk. It focuses on holdings with the parent and the subsidiaries. The article shows the role of these processes in global management of risk, especially in holdings. At first, we need to identify all macroeconomic and specific types of risk, estimate their influence on the financial situation of the firm. Next, extra departments in the parent and subsidiaries could make reports about risk. The author comes to the following conclusions: every real type of risk needs its owner, issues from risk reporting must come back to the owners of risk, only correct communication about risk in the firm and holding can reduce putting them at risk. (original abstract)
Accessibility
The Main Library of the Cracow University of Economics
The Library of Warsaw School of Economics
The Library of University of Economics in Katowice
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
The Main Library of the Wroclaw University of Economics
Szczecin University Main Library
Full text
Show
Bibliography
Show
  1. Bareja K., Wachowicz A., Próba identyfikowania i systematyki ryzyka związanego z działalnością gospodarczą, [w:] Ryzyko w rachunkowości, red. A. Karmańska, Difin, Warszawa 2008.
  2. Kaczmarek T. T., Zarządzanie ryzykiem handlowym i finansowym dla praktyków, ODDK, Gdańsk 1999.
  3. Kendall R., Zarządzanie ryzykiem dla menedżerów, LIBER, Warszawa 2000.
  4. Nowak E.,Rola informacji z rachunkowości w ocenie niepewności i ryzyka działalności, [w:] Rachunkowość w otoczeniu nowych technologu, red. M. Lada, A. Kozarkiewicz, Wyd. C.H. Beck, Warszawa 2008.
  5. Wachowicz A., Niepewność i ryzyko w kontekście informacji generowanych przez system rachunkowości zarządczej, [w:] Ryzyko w rachunkowości, red. A. Karmańska, Difin, Warszawa 2008.
Cited by
Show
ISSN
1899-3192
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu