BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Zarzycka Ewelina
Title
Znaczenie i wykorzystanie wskaźnika wydajności pracy w zarządzaniu współczesnym przedsiębiorstwem produkcyjnym
Measuring labour efficiency in modern manufacturing companies
Source
Zeszyty Teoretyczne Rachunkowości, 2009, t. 52, nr 108, s. 117-132, bibliogr. 17 poz.
Keyword
Wskaźniki produktywności, Wydajność pracy, Mierzenie wydajności pracy, Zarządzanie przedsiębiorstwem, Strategiczna Karta Wyników, Zarządzanie produkcją
Productivity indicators, Labour efficiency, Measuring work productivity, Enterprise management, Balanced Scorecard (BSC), Production management
Note
streszcz., summ., zawiera rysunek: 1. Proces kontroli wydajności i jego uczestnicy
Abstract
Artykuł podkreśla rolę procesu zarządzania wydajnością pracy w firmach produkcyjnych oraz koszty związane z brakiem wydajności. Zaprezentowany został przykładowy model pomiaru wydajności zawierający elementy, na które należy zwrócić uwagę w badanej problematyce. Wskazano również zagrożenia i czynniki powodujące zniekształcanie otrzymanych rezultatów i propozycje ulepszeń. (abstrakt oryginalny)

The article tackles the problem of efficiency of direct labour in production companies as well as discusses the costs of inefficiency. The author presents a simple system of efficiency control that could be applied by production companies and underlines the elements that ought to be considered in the process of introducing the above-mentioned system. The last part of the article addresses the threats and factors that might have an adverse impact on the received results as well as proposals for improvement. (original abstract)
Accessibility
The Main Library of the Cracow University of Economics
The Library of Warsaw School of Economics
The Library of University of Economics in Katowice
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
The Main Library of the Wroclaw University of Economics
Bibliography
Show
 1. Banker R.D., Lee Y., Potter G. (1996), A field study of the impact of a performance based incentive plan, „Journal of Accounting and Economics", Volume 21, Issue 2, April 1996, Pages 195-226.
 2. Banker R. D., Sinha K.K., Field J.M., Schroeder R.G. (2002), Performance Impact of the Elimination of Direct Labor Variance Reporting: A Field Study, „Journal of Accounting Research", vol. 40, issue 4, s. 1013-1036.
 3. Czakon W., Jakubiec I., (2002), Praktyczne aspekty implementacji rachunku kosztów działań i zarządzania działami, „Controlling i Rachunkowość Zarządcza", nr 5.
 4. Howell R.A., Soucy S.R. (1987), Operating Controls in the New Manufacturing Environment, „Management Accounting", October, 25-31.
 5. Johnson H.T. and Kaplan R.S. (1987), Relevance Lost: The Rise and Fall of Management Accounting, Boston: Harvard Business School Press.
 6. Kaplan R.S., Norton O.P. (1992), The Balanced Scored Card - Measures that drive performance, Harvard Business Review, January-February, s. 75-85.
 7. Kaplan R.S., Cooper R. (2000), Zarządzanie kosztami i efektywnością, Dom Wydawniczy ABC, Kraków.
 8. Kaplan R.S., Norton O.P. (2001), Strategiczna Karta Wyników. Balance Scored Cmi Praktyka, Centrum Informacji Menadżera CIM, Warszawa.
 9. Kaplan R.S., Norton O.P. (2002), Strategiczna Karta Wyników. Jak przełożyć strategię na działanie, PWN, Warszawa.
 10. Kaplan R.S., Norton O.P. (2007), Strategiczna Karta Wyników: mierniki, które wpływają m wzrósł efektywności firmy, Harvard Business Review Polska, październik, s. 125-135.
 11. Neuman B.R., Roberts M.L., Cauvin E. (2008), Financial and nonfinancial performance measures, „Cost Management", November-December, s. 7-13.
 12. Peters T., Austin N. (1985), A Passion for Excellence, Random House, New York.
 13. Potter G., Schroeder R. (1993), Reporting Manufacturing Performance Measures to Workers: An Empirical Study, Journal of Management Accounting Research, s. 33-55.
 14. Sobańska I. (2009), Rachunkowość zarządcza. Podejście operacyjne i strategiczne, Wydawnictwo C.H. Beck, Warszawa.
 15. Szychta A. (2007), Etapy ewolucji i kierunki integracji metod rachunkowości zarządczej, Wydawnictwo UL, Łódź.
 16. Szychta A. (2009), Rola mapy strategii w konstruowaniu i implementacji zbilansowane karty wyników, [w:] Rachunkowość w procesie tworzenia wartości przedsiębiorstw (red. Sobańska L, Wnuk-Pel T.), WUŁ, Łódź.
 17. Turk W.T. (1990), Management Accounting Revitalized: The Harley Davidson Experience, „Journal of Cost Management", s. 28-39.
Cited by
Show
ISSN
1641-4381
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu