BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Chmielowiec-Lewczuk Magdalena (Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu)
Title
Analiza rentowności produktów ubezpieczeniowych na przykładzie polskiego rynku w latach 2006-2008
Profitability Analysis of Insurance Products for the Polish Market between 2006 and 2008
Source
Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, 2009, nr 58, s. 45-52, tab., bibliogr. 4 poz.
Issue title
Systemy zarządzania kosztami i wynikami
Keyword
Ubezpieczenia na życie, Rynek ubezpieczeniowy, Analiza progu rentowności, Ubezpieczenia majątkowe, Usługi ubezpieczeniowe
Life insurance, Insurance market, Break-even analysis, Property insurance, Insurance services
Note
summ.
Abstract
Celem artykułu była analiza produktów ubezpieczeniowych pod kątem ich rentowności, a więc przychodów oraz kosztów, z którymi się wiążą. Materiał badawczy został pozyskany dzięki danym prezentowanym w raportach Komisji Nadzoru Finansowego, dlatego też przyjęty podział na grupy ubezpieczeniowe jest zgodny z ustawową klasyfikacją ubezpieczeń, jak również dane dotyczące przychodów i kosztów są takimi wielkościami, które przedstawiane są w sprawozdaniach finansowych. Okres badany to trzy lata, od roku 2006 do roku 2008. (fragment wstępu)

For profitability analysis of insurance products it is taken premiums gross, claims paid gross (it means without reinsurance) and costs of insurance activity (acquisition costs and administrative costs) as positions for estimating ratio on sale. Insurance products are divided into five groups for life insurance companies and into eighteen groups for nonlife insurance companies. The author comes to the following conclusions: insurance companies have products which are unprofitable, many products are very unstable regarding results, the best insurance products are credit insurance and insurance guarantee, the worst product is annuity insurance. (original abstract)
Accessibility
The Main Library of the Cracow University of Economics
The Library of Warsaw School of Economics
The Library of University of Economics in Katowice
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
The Main Library of the Wroclaw University of Economics
Szczecin University Main Library
Full text
Show
Bibliography
Show
  1. Biuletyn Kwartalny - Rynek ubezpieczeń 4/2008.
  2. Biuletyn Roczny - Rynek ubezpieczeń 2006.
  3. Biuletyn Roczny - Rynek ubezpieczeń 2007.
  4. www.knf.org.pl.
Cited by
Show
ISSN
1899-3192
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu