BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Czyczerski Marcin
Title
Uwarunkowania funkcjonowania controllingu spółek zależnych
The Determinants of Subsidiary Controlling
Source
Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, 2009, nr 58, s. 62-66, tab., bibliogr. 9 poz.
Issue title
Systemy zarządzania kosztami i wynikami
Keyword
System kontroli, Holdingowe spółki inwestycyjne, Controlling
Control system, Investment holding company, Controlling
Note
summ.
Abstract
W Polsce od kilku lat obserwuje się ogromny napływ kapitału zagranicznego. Dążenie do redukcji ryzyka i lokalne przepisy sprawiają, że większość zagranicznych przedsięwzięć organizowanych jest w formie spółek zależnych. Powoduje to, że coraz częściej dostrzega się problematykę i specyfikę ich funkcjonowania. Brak jest uniwersalnego systemu kontroli spółek zależnych, pasującego do każdych warunków funkcjonowania spółek zależnych. Opracowanie systemu kontroli oznacza opisanie poziomu jej intensywności, form i narzędzi, kosztów i oczekiwanych negatywnych efektów ubocznych związanych ze spadkiem motywacji załogi spółki. Wśród czynników wpływających na funkcjonowanie systemów zarządzania w spółce zależnej znajdują się m.in.: zakres podejmowanych decyzji i siła ich oddziaływania na grupę, otoczenie biznesowe, mentalność pracowników, kultura organizacyjna. (fragment tekstu)

The article describes the determinants of subsidiary controlling. It points to the lack of existence of a universal control system of these entities. In addition to that, it presents the factors having impact on subsidiary controlling, with special emphasis put on strategic tasks of subsidiaries, their level of internationalization, and the type of holding within which they operate. (original abstract)
Accessibility
The Main Library of the Cracow University of Economics
The Library of Warsaw School of Economics
The Library of University of Economics in Katowice
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
The Main Library of the Wroclaw University of Economics
Szczecin University Main Library
Full text
Show
Bibliography
Show
  1. Busse von Colbe W., Zur finanziellen Steuerung und Kontrolle im internationalen Konzern mit Hilfe von Bilanzen, [w:] Fuehrungsprobleme industrieller Unternehmungen, red. D. Hahn., De Gruyter, Berlin 1980.
  2. Czyczerski M., Controlling finansowy -w jednostce zależnej kapitałowo na przykładzie przedsiębiorstwa działającego w branży motoryzacyjnej, Prace Naukowe Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu nr 948, AE, Wrocław 2002.
  3. Dieckhaus О.Т., Management und Controlling im Beteiligungslebenszyklus, ZP 1993 nr 2.
  4. Gigouline I., Ansatzpunkte zur Gestaltung der Beteiligungscontrollings von Tochterunternehmen westlicher Konzerne in osteuropäischen Ländern, Hererbert Utz Verlag, Monachium 2001.
  5. Littkemann J., Operatives Beteiligungscontrolling in der Untenehmenpraxis, [w:] Beteiligungscontrolling, red. J. Littkemann, H. Zündorf., Verlag Neue Wirtschafts-Briefe, Herne/Berlin 2004.
  6. Merchant K.A., Van Der Stede W.A., Management Control Systems, za: http://www.cs.uu.nl/.
  7. Pfaff D., Schultze W.,Beteiligungscontrolling, [w:] ControllingundIFRS-Rechnungslegung:Konzepte, Schnittstellen, Umsetzung, red. A. Wagenhofer i in.(praca zbiorowa), Erich Schmidt Verlag GmbH, Berlin 2006.
  8. Ringsletter M., Obring K., Strategisches Beteiligungscontrolling im Konzern. Ein Konzept auf der Grundlage eines praktischen Falles, ZfB 1992 nr 62.
  9. UNCTAD " World Investemnt Report 2005 ".
Cited by
Show
ISSN
1899-3192
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu