BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Gmińska Renata (Wyższa Szkoła Bankowa w Gdańsku)
Title
Integracja odmian rachunku kosztów na potrzeby rachunkowości zarządczej
Systems Integration of Cost Accounting for Management Accounting Needs
Source
Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, 2009, nr 58, s. 67-75, tab., rys., bibliogr. 12 poz.
Issue title
Systemy zarządzania kosztami i wynikami
Keyword
Koszty jakości, Rachunek kosztów docelowych, Rachunek kosztów, Zarządzanie kosztami, Rachunek kosztów działań
Quality costs, Target costing, Cost accounting, Costs management, Activity Based Costing (ABC)
Note
summ.
Abstract
W wyniku dążenia specjalistów rachunkowości zarządczej do opracowywania metod wspomagających osiąganie strategicznych celów przedsiębiorstw w warunkach globalizacji, następuje integracja odmian rachunku kosztów. Model rachunku kosztów jednostki gospodarczej nie może być oparty tylko na jednej odmianie. Zróżnicowanie problemów decyzyjnych wpływa na konieczność tworzenia rozbudowanego modelu rachunku kosztów, obejmującego zestaw zsynchronizowanych odmian rachunku kosztów. Ich dobór zależy od charakteru problemów decyzyjnych występujących w danej jednostce gospodarczej. Integracja odmian rachunku kosztów może obejmować np. rachunek kosztów działań, rachunek kosztów docelowych, kaizen costing (system ciągłego usprawniania), rachunek kosztów cyklu życia produktu i rachunek kosztów jakości. Taki zintegrowany model rachunku kosztów powinien odznaczać się prospektywnym charakterem w celu efektywnego zarządzania kosztami. (fragment tekstu)

The article includes a short presentation of some cost accounting systems and presents their usefulness for management accounting. It pays attention among other things to activity based costing, target costing, kaizen costing, life cycle costing and account of quality costs and possibility of their integration. (original abstract)
Accessibility
The Main Library of the Cracow University of Economics
The Library of Warsaw School of Economics
The Library of University of Economics in Katowice
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
The Main Library of the Wroclaw University of Economics
Szczecin University Main Library
Full text
Show
Bibliography
Show
 1. Ansari S., Bell J., Target Costing - The Next Frontier in Strategic Cost Management, IRWIN, Professional Publishing, London, Singapore 1997.
 2. Gabrusewicz W., Kamela-Sowińska A., Poetschke H., Rachunkowość zarządcza, PWN, Warszawa 2000.
 3. Jarugowa A., Nowak W, Szychta A., Rachunkowość zarządcza. Koncepcje i zastosowania, Absolwent, Łódź 2001.
 4. Jarugowa A., Nowak W., Szychta A., Zarządzanie kosztami w praktyce światowej, ODDK, Gdańsk 1997.
 5. Kaplan R.S., Atkinson A. A., Advanced Management Accounting, Prentice Hall, New Jersey 1998.
 6. Kaplan R.S., Cooper R., Zarządzanie kosztami i efektywnością, Dom Wydawniczy ABC, Kraków 2000.
 7. Kiziukiewicz T. (red.), Zarządcze aspekty rachunkowości, PWE, Warszawa 2003.
 8. Miller J.A., Implementing Activity-Based Management in Daily Operations, John Wiley & Sons, Inc., New York, Chichester, 1996.
 9. Monden Y., Lee J., How a Japanese auto maker reduces costs, "Management Accounting", August 1993.
 10. Nowak W., Rachunkowość zarządcza w procesach sterowania jakością, Zeszyty Teoretyczne Rady Głównej Stowarzyszenia Księgowych w Polsce nr 34, Warszawa 1996.
 11. Sobańska I., Michalak J., Metoda cyklu życia produktu a strategiczna rachunkowość zarządcza, Zeszyty Teoretyczne Rady Głównej Stowarzyszenia Księgowych w Polsce nr 52, Warszawa 1999.
 12. Szychta A., Rachunek kosztów działań i system kosztów docelowych jako instrumenty strategicznej rachunkowości zarządczej w warunkach globalizacji, Zeszyty Teoretyczne Rachunkowości, tom 18 (74), Stowarzyszenie Księgowych w Polsce, Warszawa 2004.
Cited by
Show
ISSN
1899-3192
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu