BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Gubicz-Stachowiak Dorota
Title
Produkcyjna karta wyników
Manufacturing Scorecard
Source
Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, 2009, nr 58, s. 76-84, tab., bibliogr. 8 poz.
Issue title
Systemy zarządzania kosztami i wynikami
Keyword
Studium przypadku, Ocena wyników, Produkcja, Przedsiębiorstwo
Case study, Results evaluation, Production, Enterprises
Note
summ.
Abstract
Autorka omówiła jeden z rodzajów raportów, tzw. produkcyjną kartę wyników (manufacturing scorecard). Jest to raport dostarczający informacji o produkcyjnej działalności firmy. Został opracowany na podstawie zasad zbilansowanej karty wyników, czyli za pomocą metody rachunkowości zarządczej, która integruje pomiar i ocenę kluczowych czynników sukcesu, a więc służy zarządzaniu strategicznemu i badaniu stopnia osiągania długofalowych celów organizacji w krótkich okresach. (fragment wstępu)

This is a short information about company condition. This report shows how actual data change compared to budget and forecast assumptions. The structure of this report makes analyzes easy. All variances must be explained. Because of many possibilities to interpret this information, there is important that analyzes are carried out by an experienced person because sometimes there can be only two choice-decisions - save or wipe a company off the corporate map. (original abstract)
Accessibility
The Main Library of the Cracow University of Economics
The Library of Warsaw School of Economics
The Library of University of Economics in Katowice
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
The Main Library of the Wroclaw University of Economics
Szczecin University Main Library
Full text
Show
Bibliography
Show
  1. Bednarski L., Analiza finansowa w przedsiębiorstwie, PWE, Warszawa 1998.
  2. Buk H., Nowoczesne zarządzanie finansami, Wydawnictwo C.H. Beck, Warszawa 2006.
  3. Dudycz T., Wrzosek S., Analiza finansowa, AE, Wrocław 2000.
  4. Imai M., Gemba Kazein, MT Biznes Sp. z o.o., Kraków 2006.
  5. Jaruga A., Nowak W., Szychta A., Rachunkowość zarządcza, Społeczna Wyższa Szkoła Przedsiębiorczości i Zarządzania, Łódź 1999.
  6. Nowak E. (red.), Controlling w działalności przedsiębiorstwa, PWE, Warszawa 2004.
  7. Vollmuth H., Controlling. Podstawy budowy systemu controllingu, Agencja Wydawnicza PLACET, Warszawa 2003.
  8. www.balanced-scorecard.pl.
Cited by
Show
ISSN
1899-3192
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu