BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Jaworska Elżbieta
Title
Znaczenie systemów motywacyjnych w zarządzaniu przedsiębiorstwem
The Meaning of Motivation Systems in Enterprise Management
Source
Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, 2009, nr 58, s. 85-92, rys., tab., bibliogr. 12 poz.
Issue title
Systemy zarządzania kosztami i wynikami
Keyword
System motywacyjny przedsiębiorstwa, Motywacje pozapłacowe, Zarządzanie przedsiębiorstwem, Motywacje płacowe
Company's motivational system, Nonwage motivations, Enterprise management, Motivating by pay
Note
summ.
Abstract
Celem artykułu było przedstawienie istoty systemów motywacyjnych oraz czynników determinujących ich kształt, a także płacowych i pozapłacowych elementów systemu motywacyjnego, wykorzystywanych w przedsiębiorstwach do wspomagania osiągania celów jednostki. (fragment wstępu)

The success of an enterprise depends on a well-constructed motivation system. This system includes the conjunction of motivating factors of different nature. The purpose of this article is to present the essence of motivation systems, the factors determining their shape and components of the system used to support the implementation of the objectives of the enterprise. (original abstract)
Accessibility
The Main Library of the Cracow University of Economics
The Library of Warsaw School of Economics
The Library of University of Economics in Katowice
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
The Main Library of the Wroclaw University of Economics
Szczecin University Main Library
Full text
Show
Bibliography
Show
 1. Bruce A., Langdon K., Strategia w biznesie, "Wiedza i Życie", Warszawa 2001, s. 58.
 2. Czubakowska K., Ogólne zasady systemu motywacyjnego, "Controlling i Rachunkowość Zarządcza" 2004a nr l0.
 3. Czubakowska K., System motywacyjny w budżetowaniu, "Controlling i Rachunkowość Zarządcza" 2004b nr 11.
 4. Fjałkowska D., Systemy motywacyjne controllingu "Controlling i Rachunkowość Zarządcza" 2003 nr 7.
 5. Kłos Z., Kształtowanie kultury przedsiębiorstwa, Wyd. Instytutu Technologii Eksploatacji, Radom 1997.
 6. Kopertyńska W, System motywacyjny w organizacji, część I i II, http://www.wiedzainfo.pl.
 7. McGinnis A.L., Sztuka motywacji, czyli jak wydobyć z ludzi to, co w nich najlepsze, Vocatio, Warszawa 2005.
 8. Nowak E., Zakres controllingu w przedsiębiorstwie, [w:] Controlling w działalności przedsiębiorstwa, red. E. Nowak, PWE, Warszawa 2004.
 9. Parkitna A., Górski A., Bariery wdrażania controllingu w systemach wynagrodzeń, [w:] Rachunkowość zarządcza i controlling a strategie przedsiębiorstw i instytucji, Prace Naukowe Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu nr 1080, AE, Wrocław 2005.
 10. Słownik HR, http://www.hrk.pl/Słowniki.
 11. Stoner J.A.F., Wankel Ch., Kierowanie, PWE, Warszawa 1996.
 12. Wikipedia, http://pl.wikipedia.org/Wiki/Motywacja.
Cited by
Show
ISSN
1899-3192
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu