BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Białas Małgorzata (Wyższa Szkoła Zarządzania i Bankowości w Krakowie)
Title
Finansowe aspekty rezerw - wybrane zagadnienia
Financial Aspects of Reserves - Chosen Problems
Source
Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, 2009, nr 39, t. 1, s. 47-53, bibliogr. 3 poz.
Issue title
Problemy ekonomii, polityki ekonomicznej i finansów publicznych
Keyword
Rachunkowość w przedsiębiorstwie, Zarządzanie finansami przedsiębiorstwa, Rezerwy celowe
Accounting in enterprise, Enterprises financial management, Adjusted reserves
Note
summ.
Abstract
Przedstawiono zasady rachunkowości, z których wynika obowiązek tworzenia rezerw. Omówiono wybrane zagadnienia dotyczące rezerw w świetle polskich uregulowań oraz Międzynarodowych Standardów Rachunkowości. Na końcu został wyliczony udział rezerw w sumie bilansowej na przykładzie wybranych spółek.

The paper is on chosen aspects of companies' reserves. The relevant Polish Accounting Act regulations and the International Financial Reporting Standards (IFRS) regulations are compared. Additionally, a percentage of reserves in the total assets is calculated and compared, based on a real situation of a few companies listed in Poland and in the UK.(original abstract)
Accessibility
The Main Library of the Cracow University of Economics
The Library of University of Economics in Katowice
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
The Main Library of the Wroclaw University of Economics
Szczecin University Main Library
Bibliography
Show
  1. Krzywda D., Rezerwy, bierne rozliczenia międzyokresowe kosztów i zobowiązania warunkowe - problemy ujęcia, wyceny i prezentacji, „Rachunkowość" 2008, nr 9.
  2. Międzynarodowe Standardy Sprawozdawczości Finansowej 2004,1.1, Warszawa, Londyn 2004.
  3. Ustawa z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (DzU z 2002 r. nr 76, poz. 694 z późn. zm.).
Cited by
Show
ISSN
1899-3192
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu