BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Syguła Magdalena
Title
Zarządzanie różnorodnością jako element doskonalenia zarządzania zasobami ludzkimi w nowoczesnym społeczeństwie
Diversity Management as an Element of Human Resource Management Improvement
Source
Zarządzanie Zasobami Ludzkimi, 2010, nr 1, s. 55-62, bibliogr. 9 poz.
Keyword
Zarządzanie różnorodnością, Zarządzanie zasobami ludzkimi, Modele zarządzania zasobami ludzkimi, Studium przypadku
Diversity management, Human Resources Management (HRM), Human Resource Management models, Case study
Note
streszcz.
Company
Procter & Gamble
Abstract
Celem artykułu jest przybliżenie zjawiska diversity management i poznanie jego aspektów funkcjonujących w nowoczesnych organizacjach. Umiejętność i skuteczność zarządzania różnorodnością oraz to, jakie wprowadza zmiany w wewnętrznych strukturach przedsiębiorstwa, mogą decydować o zdolnościach adaptacyjnych organizacji. Co więcej, wpływają na sukces przedsiębiorstwa pod względem nie tylko ekonomicznym, ale również socjologicznym — rozumianym jako efekt owocnej współpracy i satysfakcjonujących relacji między członkami „załogi" w przedsiębiorstwie. Istotne jest poznanie nie tylko zysków, jakie osiąga przedsiębiorstwo, decydując się na wprowadzenie tego rodzaju rozwiązania, ale także przyjrzenie się korzyściom, jakie odnosi z tego tytułu jednostka uczestnicząca w tym procesie. Możliwe strategie, jakie podejmują menedżerowie stosujący politykę diversity management, oraz przykłady współcześnie działających, dobrze prosperujących i rozwijających się firm, które wdrożyły ten model zarządzania, posłużą jako argumenty na rzecz wprowadzenia wciąż mało rozpowszechnionego w Polsce opisywanego modelu zarządzania. (abstrakt oryginalny)

The intention of this study is to present the phenomenon of diversity management as well as to learn its aspects as they function in modern organizations, using five prosperous and developing, contemporary companies as examples that have implemented this model of management. (original abstract)
Accessibility
The Main Library of the Cracow University of Economics
The Library of Warsaw School of Economics
The Library of University of Economics in Katowice
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
The Main Library of the Wroclaw University of Economics
Bibliography
Show
  1. Nowak S., (1985), Metodologia badań społecznych, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa.
  2. [http://ec.europa.eu/social/BlobServlet?docId=1474&langId=pl]
  3. [http://www.witrynawiejska.org.pl/DATA/warsztaty_Zarzadzanie%20roznorodnoscia.pdf]
  4. [http://ec.europa.eu/social/BlobServlet?docId=1474&langId=pl]
  5. [http://www.genderindex.pl/downloads/zarzadzanie%20roznorodnoscia.pdf]
  6. [http://www.adecco.pl/channels/adecconewvi_pl/home/home1.asp]
  7. [http://www.deutsche-bank-pbc.pl/]
  8. [http://www.pg.com/pl_PL/news.shtml]
  9. [http://www.kariera.com.pl/index.php?gm=4&wi=450&st=1]
Cited by
Show
ISSN
1641-0874
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu