BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Zabłocki Piotr
Title
Komunikat z badań nad specyfiką zespołów pracowników wiedzy
Knowledge Worker Teams: A Specification
Source
Zarządzanie Zasobami Ludzkimi, 2010, nr 1, s. 99-105, bibliogr. 13 poz.
Keyword
Zarządzanie zasobami ludzkimi, Kompetencje pracownicze, Praca zespołowa
Human Resources Management (HRM), Employees competencies, Team work
Note
streszcz., Zawiera tabele: [1] Cechy charakterystyczne zespołów pracowników wiedzy; [2] Przykład przełożenia wyróżników ZPW na zbiór kompetencji
Abstract
Zespoły pracowników wiedzy to stosunkowo nowa forma pracy zespołowej. Dla specjalistów ZZL ten typ zespołów stanowi wyzwanie związane z poznaniem samej specyfiki pracy takich zespołów oraz wypracowaniem zbioru kompetencji pracowników, które w sposób specjalny komponują się ze specyfiką zespołów pracowników wiedzy. Artykuł nawiązuje do tych zagadnień. (abstrakt oryginalny)

Knowledge worker teams are a relatively new form of teamwork. This type of team is a challenge to HRM specialists. It involves learning the specifics of such teams as well as developing sets of worker competencies that come together in a special way to compose the specifics of knowledge worker teams. The article investigates these questions. (original abstract)
Accessibility
The Main Library of the Cracow University of Economics
The Library of Warsaw School of Economics
The Library of University of Economics in Katowice
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
The Main Library of the Wroclaw University of Economics
Full text
Show
Bibliography
Show
 1. Ames M., Heide D. (1992), The keys to successful management development in the 1990s, "Management Decision", nr 30.
 2. Campion M.A., Papper E.M., Medsker G.J. (1996), Relations between work team characteristics and effectiveness: A replication and extension, "Personnel Psychology", nr 49.
 3. Coleman D. (1999), Groupware: collaboration and knowledge sharing, [w:] Liebowitz J. (red.), Knowledge Management Handbook, Vol. 12 nr 1, CRC Press, New York.
 4. Dunphy D., Bryant B. (1996), Teams: Panaceas or prescriptions for improved performance?, "Human Relations", nr 49.
 5. Fisher K., Fisher M.D. (1997), The distributed mind: Achieving high performance through the collective intelligence of knowledge work teams, American Management Association.
 6. Janz B.D., Colquitt J.A., Noe R.A. (1997), Knowledge worker team effectiveness: The role of autonomy, interdependence, team development, and contextual support variables, "Personnel Psychology", nr 50.
 7. Janz B.D., Prasarnphanich P. (2003), Understanding the antecedents of effective knowledge management: The importance of a knowledge - centered culture, "Decision Sciences", nr 34.
 8. Lewis K. (2004), Knowledge and performance in knowledge-worker teams: A longitudinal study of transactive memory systems, "Management Science", nr 50.
 9. Mueller F. (1994), Teams between hierarchy and commitment: Change strategies and the 'internal environment', "The Journal of Management Studies", nr 31.
 10. Nonaka I., Takeuchi H. (1995), The Knowledge-Creating Company, Oxford University Press, New York.
 11. Sajkiewicz A. (2008), Kompetencje do pracy z ludźmi, [w:] Sajkiewicz A. (red.), Kompetencje menedżerów w organizacji uczącej się, Difin, Warszawa.
 12. Shani A.B., Sena J.A., Stebbins M.W. (2000), Knowledge work teams and groupware technology: learning from Seagate's experience, "Journal of Knowledge Management", nr 4.
 13. Wageman R., Gordon F.M. (2005), As the twig is bent: How group values shape emergent task interdependence in groups, "Organization Science", nr 16.
Cited by
Show
ISSN
1641-0874
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu