BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Ramik Jaroslav (Silesian University Karvina)
Title
Duality in Fuzzy Multiple Objective Linear Programming with Possibility and Necessity Relations
Source
Multiple Criteria Decision Making / University of Economics in Katowice, 2006, vol. 1, s. 201-224, tab., bibliogr. 13 poz.
Keyword
Programowanie liniowe, Zbiory rozmyte
Linear programming, Fuzzy sets
Note
Korespondencja z redakcją: numeracja wpisana za zgodą redakcji (wynika z ciągłości wydawniczej serii MCDM) - brak numeracji na stronie tytułowej
Abstract
W artykule przedstawiono problemy klasy wieloobiektowego programowania liniowego rozmytego (FMOLP) z rozmytymi współczynnikami opartymi na związkach rozmytych. Zostały określone pojęcia realnych oraz (α,β) - maksymalnych i minimalnych rozwiązań. Klasa problemów precyzyjnego (klasycznego) wieloobiektowego programowania liniowego (MOLP) może być włączona do klasy FMOLP. Ponadto dla problemów FMOLP zostało przedstawione nowe pojęcie dwoistości oraz wyprowadzono słabe i mocne twierdzenia dwoistości. Pojęcia i rezultaty przedstawione w artykule są zilustrowane i omówione o prostym przykładzie liczbowym. (AT)

In the paper a class of fuzzy multiple objective linear programming (FMOLP) problems with fuzzy coefficients based on fuzzy relations is introduced. The concepts of feasible and (α,β) - maximal and minimal solutions are defined. The class of crisp (classical) multiple objective linear programming (MOLP) problems can be embedded into the class of FMOLP. Moreover, for FMOLP problems a new concept of duality is introduced and the weak and strong duality theorems are derived. The concepts and results introduced in the paper are illustrated and discussed on a simple numerical example.
Accessibility
The Main Library of the Cracow University of Economics
The Library of Warsaw School of Economics
The Library of University of Economics in Katowice
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
The Main Library of the Wroclaw University of Economics
Full text
Show
Bibliography
Show
 1. Dantzig G.B.: Linear Programming and Extensions. Princeton University Press, Princeton, N.J. 1963.
 2. Dubois D., Prade H.: Ranking Fuzzy Numbers in the Setting of Possibility Theory. "Inform. Sci." 1983, 30, pp. 183-224.
 3. Hamacher H., Leberling H., Zimmermann H.-J.: Sensitivity Analysis in Fuzzy Linear Programming. "Fuzzy Sets and Systems" 1978, 1, pp. 269-281.
 4. Inuiguchi M., Ichihashi H., Kume Y.: Some Properties of Extended Fuzzy Preference Relations Using Modalities. "Inform. Sci." 1992, 61, pp. 187-209.
 5. Inuiguchi M., Ramik J., Tanino T., Vlach M.: Satisfying Solutions and Duality in Interval and Fuzzy Linear Programming. "Fuzzy Sets and Systems" 2003, 135, pp. 151-177.
 6. Ramik J., Vlach ML: Generalized Concavity in Fuzzy Optimization and Decision Analysis. Kluwer Acad. Publ., Dordrecht-Boston-London, 2002.
 7. Ramik J.: Duality in Fuzzy Linear Programming: Some New Concepts and Results. "Fuzzy Optimization and Decision Making", 2005, Vol.4, pp. 25-39.
 8. Ramik J.: Duality in Fuzzy Linear Programming with Possibility and Necessity Relations. "Fuzzy Sets and Systems" (to appear).
 9. Rodder W., Zimmermann H.-J.: Duality in Fuzzy Linear Programming. In: Extremal Methods and System Analysis. Eds. A.V. Fiacco, K.O. Kortanek. Berlin-New York 1980, pp. 415-429.
 10. Rommelfanger H., Slowinski R.: Fuzzy Linear Programming with Single or Multiple Objective Functions. In: Fuzzy Sets in Decision Analysis, Operations Research and Statistics. Ed. R. Slowinski. The Handbooks of Fuzzy Sets Series. Kluwer Academic Publ., Boston-Dordrecht-London 1998, pp. 179-213.
 11. Soyster A.L.: A Duality Theory for Convex Programming with Set-Inclusive Constraints. "Operations Res.'" 1974, 22, pp. 892-898.
 12. Thuente D.J.: Duality Theory for Generalized Linear Programs with Computational Methods. "Operations Res." 1980, 28, pp. 1005-1011.
 13. Wu H.-C: Duality Theory in Fuzzy Linear Programming Problems with Fuzzy Coefficients. "Fuzzy Optimization and Decision Making" 2003, 2, pp. 61-73.
Cited by
Show
ISSN
2084-1531
Language
eng
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu