BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Pomykalski Andrzej
Title
Współczesne tendencje zarządzania organizacjami poprzez innowacje
New Directions for Cooperation as a Determinant of Business Success
Source
Współczesne Zarządzanie, 2007, nr 4, s. 12-19, bibliogr. 13 poz.
Keyword
Innowacje, Innowacyjność przedsiębiorstw, Zarządzanie wiedzą, Zarządzanie przedsiębiorstwem, Struktury sieciowe
Innovations, Enterprise innovation, Knowledge management, Enterprise management, Network structure
Note
streszcz., summ.
Abstract
Prowadzone rozważania dotyczą zarządzania w warunkach struktury sieciowej. W artykule przedstawiono sieciowe zarządzanie organizacjami, które zorientowane jest na kształtowanie innowacyjności przedsiębiorstwa. (abstrakt oryginalny)

The paper presents a conceptual framework for network management heading in the direction of business innovation development. (original abstract)
Accessibility
The Main Library of the Cracow University of Economics
The Library of Warsaw School of Economics
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
The Main Library of the Wroclaw University of Economics
Bibliography
Show
 1. Aalst H.F., (2003), Networking in Society, Organisations and Education, [w:] Organisation for Economic Co-operation and Development, Networks of Innovation, OECD Publishing House, Paryż.
 2. Arndt O., Sternberg R., (2000), Do manufacturing firms profit from intraregional innovation linkages? An empirical based answer, European Planning Studies, Vol. 8 nr 4.
 3. Cooke P., Roper S., Wylie P., (2003), 'The Golden Thread of Innovation' and Northern Ireland's Evolving Regional Innovation System, Regional Studies, Vol. 37 nr 4.
 4. De La Mothe J., Paquet G., (1998), Local and Regional Systems of Innovation, Kluwer, Dordrecht.
 5. Enkel E., Back A., (2007), Georg von Krogh, Konowledge Networks for Business Growth, Springer Berline, Heidelberg.
 6. European Commission. Directorate General for Research, (2003), Key Figures 2003-2004. Towards a European Research Area. Science Technology and Innovation, Office for Official Publications of the European Communities.
 7. Kotler Ph., (2005), Marketing, Dom Wydawniczy Rebis, Warszawa.
 8. Organisation for Economic Co-operation and Development - Centre for Educational Research and Innovation, (2004), Innovation on the Knowledge Economy - Implications for Education and Learning, OECD Publishing House, Paryż.
 9. Sternberg R., (2000), Innovation Networks and Regional Development - Evidence from the European Regional Innovation Survey (ERIS): Theoretical Concepts, Methodological Approach, Empirical Basis and Introduction to the Theme Issue, European Planning Studies, Vol. 8 No. 4.
 10. Regionalna Strategia Innowacji Województwa Łódzkiego RSI Loris, (2004), Raport nt.: "Analiza potencjału naukowo - badawczego w regionie łódzkim", Łódź.
 11. Rycroft R., (2003), Self - Organizing Innovations Networks: Implications for Globalization, The George Washington Center for the Study of Globalization, Washington.
 12. Roper S., Hewit-Dundas N., Love J.H., (2004), An ex ante evaluation framework for the regional benefits of publicly supported R&D projects, "Research Policy" nr 33.
 13. Van Aalst H.F., (2003), Networking in Society, Organisations and Education, [w:] Organisation for Economic Co-operation and Development, Networks of Innovation, OECD Publishing House, Paryż.
Cited by
Show
ISSN
1643-5494
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu