BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Ingram Tomasz
Title
Zależności pomiędzy politykami rekrutacji i selekcji a efektywnością organizacji w badaniach empirycznych
Relations between Recruitment and Selection Policies and Organizational Effectiveness: Empirical Research Results
Source
Zarządzanie Zasobami Ludzkimi, 2010, nr 1, s. 63-75, bibliogr. 12 poz.
Keyword
Efektywność organizacji, Rekrutacja pracowników, Selekcja personalna, Analiza statystyczna
Organisation effectiveness, Employee recruitment, Personnel selection, Statistical analysis
Note
streszcz., Zawiera tabele: [1] Pary polityk rekrutacji i selekcji zidentyfikowanych w literaturze; [2] Współczynniki korelacji rang Spearmana dla wymiarów polityk rekrutacji i selekcji oraz miar efektywności organizacji. Zawiera rysunek: [1] Model badawczy przed weryfikacją empiryczną
Abstract
Wykorzystując podejście sytuacyjne, artykuł poddaje badaniu zależności pomiędzy politykami rekrutacji i selekcji a efektywnością organizacji w kontekście fluktuacji i absencji pracowników. Skonstruowany model badawczy został przetestowany na podstawie badań empirycznych przeprowadzonych w 122 polskich organizacjach. Na podstawie analiz statystycznych stwierdzono istnienie istotnych relacji pomiędzy zdolnością do godzenia sprzeczności strategicznych w obszarze rekrutacji i selekcji a miarami efektywności organizacji. W końcowej części artykułu przedyskutowano implikacje dla teorii i praktyki oraz zaprezentowano przyszłe kierunki badań. (abstrakt oryginalny)

Employing a contingency approach, this paper investigates the dependence between recruitment and selection policies and organizational effectiveness in the context of employee turnover and absenteeism. The built research model was tested on the basis of empirical studies conducted on 122 Polish organizations. (original abstract)
Accessibility
The Main Library of the Cracow University of Economics
The Library of Warsaw School of Economics
The Library of University of Economics in Katowice
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
The Main Library of the Wroclaw University of Economics
Full text
Show
Bibliography
Show
 1. Barber A.E. (1998), Recruiting employees: Individual and organizational perspectives, Sage Publications, Thousand Oaks, London, New Dehli.
 2. Bratnicki M. (2004), Organizational entrepreneurshipscape: Contradictions, processes, dimensions, forms and questions, Academy of Business in Dabrowa Gornicza, Dąbrowa Górnicza.
 3. Breaugh J.A., Starke M. (2000), Research on employee recruitment: So many studies, so many remaining questions, "Journal of Management", nr 26, s. 405-434.
 4. Colbert B.A. (2004), The complex resource-based view: Implications for theory and practice in strategic human resource management, "Academy of Management Review", nr 29, s. 341-358.
 5. Delaney J.T., Huselid M.A. (1996), The impact of human resource management practices on perceptions of organizational performance, "Academy of Management Journal", nr 39, s. 949-969.
 6. Delery J.E., Doty D.H. (1996), Modes of theorizing in strategic human resource management: Tests of universalistic, contingency, and configurational performance predictions, "Academy of Management Journal", nr 39, s. 802-835.
 7. Huselid M.A. (1995), The impact of human resource management practices on turnover, productivity and corporate financial performance, "Academy of Management Journal", nr 38, s. 635-672.
 8. Ingram T. (2006), Nauka dla praktyki rekrutacji i selekcji, "Zarządzanie Zasobami Ludzkimi", nr 2, Warszawa.
 9. Ployhart R.E. (2006), Staffing in the 21st century: New challenges and strategic opportunities, "Journal of Management", nr 32, s. 868-897.
 10. Pocztowski A. (2007), Zarządzanie zasobami ludzkimi, PWE, Warszawa.
 11. Rynes S.L., Cable D.M. (2003), Recruitment research in the twenty-first century, [w:] Borman W.C., Ilgen D.R., Klimoski R.J. (red.), "Handbook of Psychology", vol. 12. Industrial and organizational psychology, John Willey & Sons, New Jersey.
 12. Wanous J.P. (1992), Organizational entry: Recruitment, selection, orientation and socialization of newcomers, wyd. 2, Addison-Wesley, Reading, MA.
Cited by
Show
ISSN
1641-0874
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu