BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Brzozowska Krystyna
Title
Zarządzanie informacjami przez inwestorów wysokiego ryzyka: znaczenie due dilligence
Information Management by Venture Capital Investors: Significance of Due Dilligence
Source
Współczesne Zarządzanie, 2007, nr 4, s. 51-61, bibliogr. 10 poz.
Keyword
Decyzje inwestycyjne, Fundusze venture capital, Anioł biznesu, Zarządzanie informacją, Analiza due diligence, Projekty innowacyjne
Investment decisions, Venture capital funds, Business angel, Information management, Due diligence analysis, Innovative Projects
Note
streszcz., summ.
Abstract
W opracowaniu przedstawiono podejście inwestorów wysokiego ryzyka: aniołów biznesu i funduszy venture capital, do due dilligence jako podstawy podejmowania długoterminowych decyzji inwestycyjnych. (abstrakt oryginalny)

Venture capital investors inject their capital in risky, innovative projects hoping to achieve future extraordinary benefits. To mitigate investment risks and information asymmetry due dilligence is conducted as an initial analysis of project and its environment. The results of due dilligence should create a base for final investment decisions. Formal venture capital investors, like venture capital funds, treat due dilligence very seriously and formally, but informal venture capital investors, like business angels, have less formal and more intuitive approach to it. (original abstract)
Accessibility
The Main Library of the Cracow University of Economics
The Library of Warsaw School of Economics
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
The Main Library of the Wroclaw University of Economics
Bibliography
Show
  1. De Clerq D., Fried V.H., Lehtonen O., Sapienza H.J., (2006), An Entrepreneur's Guide to the Venture Capital Galaxy, Academy of Management Perspective, Academy of Management.
  2. Fołtyn W., (2005), Analiza due dilligence w integracji przedsiębiorstwa, Poltext, Warszawa.
  3. Głodek P., Gołębiowski M., (2006), Finansowanie innowacji w małych i średnich przedsiębiorstwach, STIM, Warszawa.
  4. Johnson H., (2000), Fuzje i przejęcia. Narzędzia podejmowania decyzji strategicznych, Liber, Warszawa.
  5. Mączyńska E., (2001), Due dilligence w ocenie wartości przedsiębiorstw, www.centrumwiedzy.edu.pl
  6. Madill J.J., Haines G.H., Riding A.I., (2005), The Role of Angels in Technology SMEs. A link to venture Capital, 'International Journal of Entrepreneurial Finance' nr 7.
  7. Van Osnabrugge M., (2000), A Comparison of Business Angel and Venture Capitalist Investment Procedures: an Agency Theory-Based Analysis, Venture Capital, vol 2 No.2.
  8. Węcławski J., (2001), Luka kapitałowa w okresie między założeniem przedsiębiorstwa a wejściem funduszy venture capital i możliwości jej finansowania, Zarządzanie finansami. Cele-organizacja-narzędzia, t.2. FRRwP, Warszawa.
  9. Wójtowicz J., (2007), Due dilligence, czyli ryzyko pod kontrolą, www.ipo.pl
  10. www.doradca.com.pl
Cited by
Show
ISSN
1643-5494
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu