BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Buk Halina
Title
Problemy identyfikacji połączenia jednostek gospodarczych według standardów rachunkowości
Issues in identification of a business combination under the accounting standards
Source
Zeszyty Teoretyczne Rachunkowości, 2009, t. 49, nr 105, s. 19-29, bibliogr. 5 poz.
Keyword
Połączenia jednostek gospodarczych, Fuzje i przejęcia, Rozliczenia, Konwergencja, Międzynarodowe Standardy Rachunkowości (MSR)
Business combinations, Mergers and acquisitions, Settlements, Convergence, International Accounting Standards (IAS)
Note
streszcz., summ., zawiera rysunki
Abstract
W ostatnich pięciu latach są dokonywane istotne zmiany merytoryczne w międzynarodowych standardach rachunkowości regulujących rozliczanie połączenia jednostek. Wprawdzie polskie przepisy prawne zostały znowelizowane w 2008 r., jednakże w rozważanym zakresie merytorycznym nie dokonano istotnej ich adaptacji do rozwiązań międzynarodowych. Istniejące krajowe i międzynarodowe regulacje określają najważniejsze kwestie rozliczenia nabycia jednostki lub przedsięwzięcia z punktu widzenia nabywcy. Pozostaje jednak wiele dyskusyjnych problemów, jak sama kwalifikacja połączenia jednostek, ustalenie daty przejęcia, uznanie jednej z łączących się stron za jednostkę przejmującą. (abstrakt oryginalny)

In the last five years significant changes were introduced to the international accounting standards, which regulate accounting for business combinations. Polish Accounting Act was amended in 2008, but in this area, the international standards have not been adopted in full. Existing domestic and international standards regulate the main issues in applying the purchase method, from point of view of the acquirer. However many controversial questions remain, such as qualification of the businesses combined, fixing an acquisition date, identifying an acquirer. The article offers a brief discussion of these problems. (original abstract)
Accessibility
The Main Library of the Cracow University of Economics
The Library of Warsaw School of Economics
The Library of University of Economics in Katowice
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
The Main Library of the Wroclaw University of Economics
Bibliography
Show
  1. Alert MSSF nr 23: Połączenia jednostek gospodarczych i konsolidacja - znowelizowane standardy MSSF 3 oraz MSR 27 (2008), Ernst&Young, Warszawa.
  2. Business Combinations Phase II. Project summary, feedback and effect analysis (2008), IASB.
  3. International GAAP 2007 (2006), Ernst &Young, LexisNexis, Warszawa.
  4. Międzynarodowy Standard Sprawozdawczości Finansowej 3 „Połączenia jednostek gospodarczych", [w:] Międzynarodowe Standardy Sprawozdawczości Finansowej (2007). T. 1. IASB London 2007, tłumaczenie polskie wydane przez Stowarzyszenie Księgowych w Polsce, Warszawa.
  5. Połączenia jednostek gospodarczych. Przewodnik po MSSF 3 (2006), Deloitte, Biblioteka Prawna Rzeczypospolitej, Warszawa.
Cited by
Show
ISSN
1641-4381
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu