BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Wawak Tadeusz
Title
Kształcenie menedżerów jakości na studiach magisterskich w warunkach procesu bolońskiego
Quality Management Education within MA curriculum in the context of Bologna Process
Source
Współczesne Zarządzanie, 2007, nr 4, s. 119-127, bibliogr. 8 poz.
Keyword
Studia menedżerskie, Kształcenie menedżerów, Zarządzanie jakością, Deklaracja bolońska
Management studies, Managers training, Quality management, Bologna process
Note
streszcz., summ.
Company
Uniwersytet Jagielloński
Jagiellonian University
Abstract
Proces kształcenia menedżerów jakości podlega od 1992 roku ciągłej ewolucji. Studia na specjalności „Zarządzanie jakością - kształcenie menedżerów jakości" w Uniwersytecie Jagiellońskim obecnie dostosowane są do wymogów Procesu Bolońskiego i nowych standardów kształcenia na kierunku zarządzanie oraz wymogów Unii Europejskiej i Europejskiej Organizacji Jakości w zakresie kształcenia menedżerów jakości. (abstrakt oryginalny)

In 1990 the world business leaders and prestigious US and European universities responded to the great role of labour, process and product quality in the competitive European and world market by introducing the TQM courses to engineering teaching curricula and by initiating the programme of European Master in Total Quality Management (the EMTQM-programme) in 1992. In Poland "Quality Management" as a field of specialisation was first implemented to engineering education at the Warsaw University of Technology. In 2001 "Quality Management - Quality Management Training" was implemented by the Jagiellonian University teaching programme within MA graduate part-time studies (second cycle level of education). The programme meets requirements of: the EMTQM-programme, European Organization for Quality (EQQ), The Bologna Declaration on the European Space for Higher Education (1999). Current teaching curriculum responds to the Bergen Agreement taken up in 2005 under the Bologna Process by the ministers responsible for higher education and to the new standards recommended by the Ministry of Science and Higher Education for the second cycle level of education (Master). The permanent process of implementing the European higher education requirements is the core goal of the quality management education run by the Jagiellonian University Department of Applied Economics. (original abstract)
Accessibility
The Main Library of the Cracow University of Economics
The Library of Warsaw School of Economics
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
The Main Library of the Wroclaw University of Economics
Bibliography
Show
  1. Bagiński J., Kindlarski E., (1993), Europejski program w dziedzinie zarządzania jakością, "Problemy Jakości" nr 6.
  2. Wawak T., (1997), Zarządzanie przez jakość, Wydawnictwo Informacji Ekonomicznej, Kraków.
  3. Wawak T., (1996), Kształcenie specjalistyczne w zakresie TQM, Materiały konferencyjne pt. "Kształcenie kadr dla zapewnienia jakości wyrobów w gospodarce rynkowej", AE Kraków.
  4. Kraśniewski A., (2006), Proces Boloński: dokąd zmierza europejskie szkolnictwo wyższe?, MEiN, Warszawa.
  5. Proces Boloński, Europejski Obszar Szkolnictwa Wyższego, www.menis.gov.pl
  6. Ramowa struktura kwalifikacji Europejskiego Obszaru Szkolnictwa Wyższego, (2005), Ministerstwo Nauki, Techniki i Rozwoju Danii, www.menis.gov.pl/proces_bolonski/aktualnosci/bergen2.pdf
  7. Raport końcowy z projektu "Nowe podejścia do standardów kształcenia oraz wynikające z tego tytułu założenia dotyczące treści rozporządzenia ministra do spraw szkolnictwa wyższego" z 18 października 2005 r., Instytut Społeczeństwa Wiedzy, Warszawa.
  8. Nowe standardy kształcenia - www.nauka.gov.pl
Cited by
Show
ISSN
1643-5494
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu