BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Pisarczyk Łukasz
Title
Sprawozdanie z XIX Światowego Kongresu Stowarzyszenia Prawa Pracy i Zabezpieczenia Społecznego
Report of the XIX World Congress of the International Society for Labour and Social Security Law
Source
Praca i Zabezpieczenie Społeczne, 2010, nr 2, s. 15-18
Keyword
Stowarzyszenia, Prawo pracy, Prawo zabezpieczenia społecznego, Konferencje
Associations, Labour law, Social security law, Conferences
Note
streszcz., summ.
Abstract
W dniach 1-4 września 2009 r. odbył się w Sydney (Australia) XIX Światowy Kongres Międzynarodowego Stowarzyszenia Prawa Pracy i Zabezpieczenia Społecznego. Kongres ten był wydarzeniem wyjątkowym dla Polskiej Sekcji Stowarzyszenia. Było to związane z wyborami nowych władz Stowarzyszenia, w tym zwłaszcza z objęciem stanowiska przewodniczącego przez profesora Michała Seweryńskiego z Uniwersytetu Łódzkiego. W tym kontekście należy podkreślić, że wybór profesora Seweryńskiego, pierwszego przewodniczącego Stowarzyszenia reprezentującego Polskę, to również uhonorowanie wkładu i dorobku Polskiej Sekcji, która od samego początku aktywnie uczestniczyła w pracach Stowarzyszenia, m.in. organizując w Warszawie kongresy światowy (1970 r.) oraz europejski (1999 r.). Kongres w Sydney koncentrował się na najważniejszych problemach współczesnego prawa pracy, a wiodącymi tematami były: "Prawne ramy oraz skuteczność prawa w nowych formach zatrudnienia", "Przedstawicielstwo pracownicze i dialog społeczny na poziomie zakładu pracy" oraz "Sposoby zabezpieczenia społecznego w kontekście zmian strukturalnych". (abstrakt oryginalny)

The article contains the report of the XIX World Congress of the International Society for Labour and Social Security Law which was held in September 2009 in Sydney, Australia. The main idea of the Congress was to discuss the most important current challenges which labour law must face in globalised economy. The three main themes of the Congress were: regulatory frameworks and law enforcement in new forms of employment, workers' representation and social dialogue at the workplace level and finally merging patterns of social protection in the light of structural changes (ageing population, changing family structures, immigration, budgetary constraints, political and ideological realignments). The subject matter of the discussions were also other interesting issues such as Work and Family Life, Labour Participation in Corporate Governance or "What's New in Labour Law?". From the perspective of the Polish Section of the Society the Congress was of paramount importance due to the appointment of Prof. Michał Seweryński from Lodz University to President of the ISLLSSL. (original abstract)
Accessibility
The Main Library of the Cracow University of Economics
The Library of Warsaw School of Economics
The Library of University of Economics in Katowice
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
The Main Library of the Wroclaw University of Economics
Cited by
Show
ISSN
0032-6186
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu