BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Dębska-Rup Anna (Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie / Wydział Zarządzania)
Title
Szczególne przypadki wyceny i ewidencji należności
Particular Cases of Valuing and Reporting Liabilities
Source
Zeszyty Naukowe / Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, 2009, nr 796, s. 177-186, bibliogr. 4 poz.
Keyword
Rachunkowość, Rachunkowość finansowa, Wycena, Faktoring
Accounting, Financial accounting, Valuation, Factoring
Note
summ.
Abstract
Ważnymi grupami aktywów jednostki gospodarczej są należności. Omówiono ogólne zasady ich wyceny oraz wycenę i ewidencję należności o odroczonym terminie płatności. Na koniec przedstawiono wycenę i ewidencję faktoringu. Dokonano tego na podstawie dwóch różnych przykładów. Oba przykłady wskazują na potrzebę indywidualnego podejścia do szczegółowych przypadków wyceny i ewidencji należności.

The subject of this article is the valuation and accounting of particular cases of company liabilities, including deferred liabilities (trade credit) and factoring. The author presents the general legal characteristics of these particular cases of liabilities as well as their economic content, which determines the way commercial transactions are reflected in the accounts. In reference to the rules for valuing current and balance-sheet liabilities, as laid down in the provisions of the Accounting Act and in general accounting principles, the author presents the method for valuing deferred liabilities as well as liabilities that result from the purchase of liabilities from other economic entities, i.e., factoring. The author systematically adjusts the accounting of particular cases of liabilities to the requirements of valuing current and balance-sheet liabilities. The reporting methods for these particular cases of liabilities are based on the principal bookkeeping accounts commonly used by companies, without the need to create new and specific bookkeeping accounts. (original abstract)
Accessibility
The Main Library of the Cracow University of Economics
The Library of Warsaw School of Economics
The Library of University of Economics in Katowice
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
The Main Library of the Wroclaw University of Economics
Full text
CUE campus access only
Bibliography
Show
  1. Dębska-Rup A.[2006], Rachunkowość finansowa, Wydawnictwo KSW, Kraków.
  2. Gmytrasiewicz M., Karmańska A., Olechnowicz I. [1996], Rachunkowość finansowa, Difin, Warszawa.
  3. Gmytrasiewicz M., Karmańska A. [2002], Rachunkowość finansowa, Difin, Warszawa.
  4. Hendriksen E.A., van Breda M.F. [2002], Teoria rachunkowości, PWN, Warszawa.
Cited by
Show
ISSN
1898-6447
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu