BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Wiśniewska-Szałek Agata (Akademia Ekonomiczna we Wrocławiu)
Title
Płeć w miejscu pracy - rola kobiety we współczesnym zarządzaniu
Gender in the Workplace - the Role of Women in Contemporary Management
Source
Prace Naukowe Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu. Zarządzanie (5), 2007, nr 1187, s. 202-212, tab., bibliogr. 25 poz.
Issue title
Zarządzanie : kontekst strategiczny, kulturowy i zasobowy
Keyword
Dyskryminacja kobiet, Równouprawnienie kobiet i mężczyzn, Kobieta w biznesie, Styl zarządzania
Women's discrimination, Equal rights for women and men, Women in business, Management style
Note
summ.
Abstract
Poruszono zagadnienie segregacji płciowej w strukturze zatrudnienia. Scharakteryzowano kobietę na stanowisku kierowniczym, ze szczególnym uwzględnieniem panujących stereotypów. Opisano sposoby niwelowania nierówności płciowych w miejscu pracy. Zanalizowano kobiecy styl zarządzania oraz opisano różnice między tym stylem zarządzania a tradycyjnym (męskim).

Women on management positions, which were not previously available to their gender, have specific job status and opportunities of self-development. The author points out women's values that are essential to succeed on management positions, highlighting women's interpersonal skills as a crucial factor. Moreover, women's management style is described as an efficient way to achieving success and a solution for modern women. (original abstract)
Accessibility
The Main Library of the Cracow University of Economics
The Library of University of Economics in Katowice
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
The Main Library of the Wroclaw University of Economics
Bibliography
Show
 1. Blum S., Smith V., Women's mobility in the Corporation: A Critique of the Politics of the Optimism, "Sings" 1988, 13.
 2. Budzowska В., Duch D., Titkow A., Szklany sufit: bariery i ograniczenia karier polskich kobiet. Raport z badań jakościowych, Instytut Spraw Publicznych, Warszawa 2003.
 3. Brol J., Kosior M., Kobiecy styl zarządzania w Polsce (aspekty społeczno-ekonomiczne), "Kobieta i Biznes" 2004 nr 1-4.
 4. Burns A., Homel R., Gender Division of Tasks by Parents and their Children, "Psychology of Woman Quarterly" 1989, 13.
 5. Couric E., An NJL/West Survey, Woman in the Law: Awaiting their Turn, "National Law Journal" 1989, December 11.
 6. Davies-Netzley S.A., Woman above the Glass Ceiling: Perceptions on Corporate Mobility and Strategies for Success, "Gender & Society" 1998, 12.
 7. Doyal L., Waged Work and Women's well-being, "Women's Studies International Forum" 1990, 13.
 8. Fazlagić A., Dopierała P., Kobieta w pracy, "Kobieta i Biznes" 2002 nr 1-2.
 9. Goleman D., Boyatzis R., McKee A., Naturalne przywództwo, Wrocław-Warszawa 2002.
 10. Jacobs J.A., Lim S.T., Trends in Occupational and Industrial Sex Segregation in 56 Countries I960-1980, [w:] J.A. Jacobs (red.), Gender Inequality at Work, Sage Thousand Oaks, CA: 1995.
 11. Kanter R.M., Man and Women of the Corporation, Basic, New York 1977.
 12. Lisowska E., Polskie menedżerki 2000 i ich porównanie z amerykańskimi, "Kobieta i Biznes" 2000 nr 1-2
 13. Mandal E., Sexism on the Job Market. Negative Stereotypes of Women's Professional Work, "Kobieta i Biznes" 1988 nr 1-2.
 14. Manfredi S., Przegląd ustawodawstwa dotyczącego równości płci w Unii Europejskiej i Jego wpływu na zatrudnienie kobiet, "Kobieta i Biznes" 1998 nr 3-4.
 15. Mikocka-Waluś A., Seksizm a rola kobiety w społeczeństwie polskim, "Kobieta i Biznes", 2004 nr 1-4.
 16. Parsloe E., Wray M., Trener i mentor. Udział coachingu i mentoringu w doskonaleniu procesu uczenia się, Oficyna Ekonomiczna, Kraków 2002.
 17. Pietrasiński Z., Z psychologii kierownictwa, [w:] X. Gliszczyńska (red.), Psychologia pracy. Wybrane zagadnienia, Warszawa 1977.
 18. Reskin В., Sex Segregation in the Workplace, "Annual Review of Sociology" 1993, 19.
 19. Reskin B.F., Padevic I., Sex, Race and Ethnic Inequality in United States Workplace, [w:] J.S. Chafetz (red.), Handbook of the Sociology of Gender, Kluwer, New York 1999.
 20. Rubin H., The Princess. Machiavelli for Women, Dubleday, New York 1997.
 21. Scott D.B., Shattering the Instrumental-expressive Myth: The Power of Women's Networks in Corporate-government Affairs, "Gender & Society" 1996, 10.
 22. U.S. Department of Labor, The Glass Ceiling Initiative: Are there Cracks in the Ceiling, Washington D.C. 1997.
 23. Williams C.L., The Glass Escalator. Hidden Advantages for Men in the "Female" Professions, "Social Problems" 1992,39.
 24. Williams C.L., Still a Men's World: Men who do Women's work,: University of California Press, Berkeley 1995.
 25. Zimmer L.E., Tokenism and Women in the Workplace: The Limits of Gender-neutral Theory, "Social Problems" 1988.
Cited by
Show
ISSN
0324-8445
1732-0712
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu