BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Jaworski Jacek (Wyższa Szkoła Bankowa w Gdańsku)
Title
Założenia metodyczne oceny opłacalności inwestycji rzeczowych w małym przedsiębiorstwie
Methodical Assumptions of the Investment's Profitability Evaluation in a Small Enterprise
Source
Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, 2009, nr 58, s. 93-100, tab., bibliogr. 12 poz.
Issue title
Systemy zarządzania kosztami i wynikami
Keyword
Szacowanie zysku przedsiębiorstwa, Efektywność inwestycji, Inwestycje rzeczowe, Małe i średnie przedsiębiorstwa
Company's profit estimation, Efficiency of investment, Real investments, Small business
Note
summ.
Abstract
Głównym celem artykułu była prezentacja koncepcji szacownia opłacalności inwestycji rzeczowych w małym przedsiębiorstwie, natomiast podstawowym wątkiem badawczym praktyczna weryfikacja opracowanego modelu. W artykule wykorzystano ogólne metody analizy ekonomicznej, klasyczne narzędzia rachunkowości zarządczej i zarządzania finansami przedsiębiorstw oraz studium przypadku. (fragment tekstu)

The main purpose of the article is to present the concept of a model for estimating the investment profitability in a small enterprise. The presented model is based on a simple mathematical apparatus, however, providing fast and reliable information. This paper proposes to evaluate the investment by four main categories: generated financial surplus (cash flows), the estimated period of the return, net present value of the investments and its profitability indicator. All calculations are illustrated by the practical example. (original abstract)
Accessibility
The Main Library of the Cracow University of Economics
The Library of Warsaw School of Economics
The Library of University of Economics in Katowice
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
The Main Library of the Wroclaw University of Economics
Szczecin University Main Library
Full text
Show
Bibliography
Show
 1. Aniszewska G., Różnice w sposobach adaptacji do otoczenia dużych i małych firm, "Przegląd Organizacji" 1998 nr 11, Toruń.
 2. Duraj A., Koszt kapitału jako kryterium oceny efektywności projektów gospodarczych, [w:] Metody oceny projektów gospodarczych, red. J. Duraj, Wydawnictwo UŁ, Łódź 2006.
 3. Jaworski J., Budżetowanie kapitałowe w praktyce, "Controlling i Rachunkowość Zarządcza" 2008b nr 3, Warszawa.
 4. Jaworski J., Cykl życia małej firmy, "Ekonomika i Organizacja Przedsiębiorstwa" nr (696) l/2008a, ORGMASZ, Warszawa.
 5. Jaworski J., Dobór źródeł finansowania inwestycji rzeczowych w małym przedsiębiorstwie, "Rachunkowość" 2007 nr 6, Warszawa.
 6. Jaworski J., Wstęp do rachunkowości przedsiębiorstw, CeDeWu, Warszawa 2009.
 7. Jaworski J., Wybrane problemy zarządzania finansami małego przedsiębiorstwa, [w:] Nowe tendencje w zarządzaniu wartością przedsiębiorstwa, red. E. Urbańczyk, KREOS, Szczecin 2003.
 8. Machała R., Praktyczne zarządzanie finansami firmy, PWN, Warszawa 2004.
 9. Ross S.A., Westerfield R. W, Jordan B.D., Finanse przedsiębiorstw, Dom Wydawniczy ABC, Warszawa 1998.
 10. Sobczyk M., Kalkulacje finansowe, Placet, Warszawa 2007.
 11. Szczepański J., Szyszko L. (red.), Finanse przedsiębiorstwa, PWE, Warszawa 2007.
 12. Żołnierski A., Zadura-Lichota P. (red.), Raport o stanie sektora małych i średnich przedsiębiorstw w Polsce w latach 2006-2007, PARP, Warszawa 2008.
Cited by
Show
ISSN
1899-3192
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu