BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Juralewicz Beata (Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu)
Title
Budżetowanie, better budgeting, beyond budgeting - potrzeby współczesnych przedsiębiorstw
Budgeting, Better Budgeting, Beyond Budgeting - Needs of Current Enterprises
Source
Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, 2009, nr 58, s. 101-109, tab., bibliogr. 7 poz.
Issue title
Systemy zarządzania kosztami i wynikami
Keyword
Budżetowanie, Systemy budżetowania, Przedsiębiorstwo, Koncepcja better budgeting, Koncepcja beyond budgeting
Budgeting, Budgeting systems, Enterprises, Better budgeting concept, Beyond budgeting concept
Note
summ.
Abstract
Artykuł prezentuje wyniki badań dotyczące tradycyjnych i nowych koncepcji budżetowania, ich roli we współczesnych przedsiębiorstwach oraz potrzeb menedżerów w tym zakresie. (fragment wstępu)

The article presents findings concerning traditional budgeting and new ideas like better budgeting and beyond budgeting, their part in current enterprises and needs of managers in this range. (original abstract)
Accessibility
The Main Library of the Cracow University of Economics
The Library of Warsaw School of Economics
The Library of University of Economics in Katowice
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
The Main Library of the Wroclaw University of Economics
Szczecin University Main Library
Full text
Show
Bibliography
Show
  1. Hope J., Fraser R., Beyond budgeting, Startegic Finanace, Montvale, Oct. 2000.
  2. Horvath P., Controlling, Verlag Franz Vahlen, München 1994.
  3. Horvath P., Hat die Budgetierung noch Zukunft?, "Controlling & Management", SH 172003.
  4. Libby T., Lindsay R.M., Beyond budgeting or better budgeting, "Startegic Finance" , Montvale, August 2007.
  5. Nowak E., Podstawowe koncepcje budżetowania, [w:] Budżetowanie w przedsiębiorstwie, red. E. Nowak, B. Nita, Oficyna Wolters Kluwer Business, Kraków 2007.
  6. Shastri K., Stout D.E., Budgeting: perspectives from the real world, "Management Accounting Quarterly", vol. 10, nr l, Fall 2008.
  7. Weber J., Linder S., Budgeting, better budgeting, or beyond budgeting, "Cost Management", Boston, Mar/Apr 2005.
Cited by
Show
ISSN
1899-3192
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu