BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Kaźmierczak Edyta (Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu)
Title
Strategiczna karta wyników w dziale sprzedaży firmy ubezpieczeniowej
Usage of the Balance Scorecard in Sales Department of an Insurance Company
Source
Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, 2009, nr 58, s. 110-116, tab., bibliogr. 4 poz.
Issue title
Systemy zarządzania kosztami i wynikami
Keyword
Strategiczna Karta Wyników, Narzędzia controllingu, Przedsiębiorstwo ubezpieczeniowe
Balanced Scorecard (BSC), Controlling tools, Insurance companies
Note
summ.
Abstract
Celem artykułu było zaprezentowanie metodyki strategicznej karty wyników - najnowocześniejszego instrumentu rachunkowości zarządczej i controllingu - służącej długofalowej ocenie działalności podmiotu, a jednocześnie uzasadnienie potrzeby adaptacji tego narzędzia w dziale sprzedaży firmy ubezpieczeniowej. (fragment wstępu)

This article presents the Balanced Scorecard. The Balanced Scorecard is an effective performance management tool in an insurance company. It focuses not only on financial outputs of the company, but also monitors the company's activities in its key areas. The Balance Scorecard enables to connect the current policy of the firm with long-term development strategy. (original abstract)
Accessibility
The Main Library of the Cracow University of Economics
The Library of Warsaw School of Economics
The Library of University of Economics in Katowice
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
The Main Library of the Wroclaw University of Economics
Szczecin University Main Library
Full text
Show
Bibliography
Show
  1. Kaplan R.S., Norton D., Strategiczna karta wyników. Praktyka, CIM, Warszawa 2001.
  2. Kaplan R.S., Norton D., Strategiczna karta wyników. Jak przedłożyć strategię na działanie, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2007.
  3. Karmańska A., Rachunkowość zarządcza ubezpieczyciela. Modelowanie na podstawie rachunku kosztów działań, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2003.
  4. Świderska O.K. (red.), Rachunkowość zarządcza i rachunek kosztów, tom II, Difin, Warszawa 2004.
Cited by
Show
ISSN
1899-3192
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu