BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Klaus-Rosińska Agata (Politechnika Wrocławska), Kuchta Dorota (Politechnika Wrocławska)
Title
Modelowanie informacji kosztowej na poziomie zasobów w rachunku kosztów działań na przykładzie szkół wyższych
Modeling Cost Information at the Level of Resources Inactivity-Based Costing on the Example of Schools of Higher Education
Source
Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, 2009, nr 58, s. 133-142, bibliogr. 11 poz.
Issue title
Systemy zarządzania kosztami i wynikami
Keyword
Rachunek kosztów działań, Zasoby przedsiębiorstwa, Szkolnictwo wyższe
Activity Based Costing (ABC), Enterprise resources, Higher education
Note
summ.
Abstract
Aby istniała możliwość pozyskiwania informacji kosztowej i zarządzania nią na poziomie zasobów, konieczne jest utrzymanie pewnej konwencji w modelowaniu rachunku kosztów działań na tym poziomie. Celem artykułu jest omówienie kwestii związanych z modelowaniem informacji kosztowej w rachunku kosztów działań na poziomie zasobów. Autorki przedstawiają nomenklaturę związaną z pojęciem zasobu oraz omawiają trzy powiązane ze sobą wątki, a mianowicie: identyfikację zasobów, modelowanie pul kosztów reprezentujących zasoby, modelowanie przepływu kosztów pomiędzy zasobami. W artykule zawarto przykłady rozwiązań zastosowanych w trakcie implementacji ABC w szkołach wyższych, związanych z modelowaniem informacji kosztowej na poziomie zasobów. Przykłady te dotyczą uniwersytetów australijskich oraz Politechniki Wrocławskiej, gdzie w 2006 r. podjęto próbę wdrożenia rachunku kosztów działań na jednym z wydziałów. W artykule podjęte zostały próby: zdefiniowania nowych, przydatnych z punktu widzenia modelowania informacji kosztowej, pojęć takich jak: zasób pomocniczy, zasób docelowy, nośnik kosztów zasobów pomocniczych oraz przedstawienia możliwych relacji występujących w układach zidentyfikowanych zasobów. (fragment wstępu)

The paper discusses modeling cost information at the level of resources in activity-based costing (ABC). The authors describe possible solutions and give some proposals that are based on experience of implementation attempts of activity-based costing in one of the Polish schools of higher education. (original abstract)
Accessibility
The Main Library of the Cracow University of Economics
The Library of Warsaw School of Economics
The Library of University of Economics in Katowice
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
The Main Library of the Wroclaw University of Economics
Szczecin University Main Library
Full text
Show
Bibliography
Show
 1. Ernst & Young, A Study to Develop a Costing Methodology for the Australian Higher Education Sector. Final Report, Australian Department of Education, Training and Youth Affairs, May 2000, Canberra (wersja internetowa).
 2. Kaplan R.S., Cooper R., Zarządzanie kosztami i efektywnością, Dom Wydawniczy ABC, Kraków 2000.
 3. Miller J.A., Pniewski K., Polakowski M., Zarządzanie kosztami dzialań, WIG-Press, Warszawa 2000.
 4. Nowak E., Piechota R., Wierzbiński M., Rachunek kosztów w zarządzaniu przedsiębiorstwem, PWE, Warszawa 2004.
 5. Nowak E., Rachunek kosztów przedsiębiorstwa, EKSPERT, Wrocław 2001.
 6. Piechota R., Projektowanie rachunku kosztów działań, Difln, Warszawa 2005.
 7. Świderska G.K. (red.), Rachunkowość zarządcza i rachunek kosztów, tom I, Difin, Warszawa 2003.
 8. Świderska G.K. (red.), Rachunkowość zarządcza, Poltext, Warszawa 1997.
 9. Świderska O.K., Warowny P., Wpływ stosowanej metodologii wdrożenia rachunku kosztów działań na zakres uzyskiwanych informacji do zarządzania (część 3), raport z realizacji grantu, wersja internetowa.
 10. Wnuk T., Leszczyński Z., Controlling, Fundacja Rozwoju Rachunkowości w Polsce, Warszawa 1999.
 11. Zieliński T.Z., "As Easy As ABC". Zasobowy rachunek kosztów, "Controlling i Rachunkowość Zarządcza" 2007 nr 7.
Cited by
Show
ISSN
1899-3192
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu