BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Kluge Paul-Dieter (Uniwersytet Zielonogórski)
Title
Rozwój funkcjonalności dla zarządzania kosztami i wynikami w oprogramowaniach standardowych - pytania do teorii
The Functionality Development for Costs Management in Standard Software - Questions to Theory
Source
Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, 2009, nr 58, s. 143-150, tab., bibliogr. 5 poz.
Issue title
Systemy zarządzania kosztami i wynikami
Keyword
Rachunek kosztów i wyników, Komputerowe wspomaganie zarządzania, Systemy ERP, Małe i średnie przedsiębiorstwa
Costs and results account, Computer aiding management, ERP system, Small business
Note
summ.
Abstract
Metody zarządzania kosztami i wynikami wymagają danych pochodzących z różnych obszarów działalności przedsiębiorstwa i dlatego w praktyce najlepiej stosować je wraz z systemami ERP. Teoria oferuje ciągle nowe metody, dlatego przed firmami oferującymi systemy ERP dla przedsiębiorstw średniej wielkości pojawia się pytanie, jakie metody i w jakiej formie mogą być przyjęte jako standard w rozwiązaniach ERP. Ponieważ problem ten w teorii controllingu odgrywał do tej pory mniejszą rolę, przed kilkoma laty Zakład Controllingu i Informatyki Ekonomicznej (ZCIE) Uniwersytetu Zielonogórskiego nawiązał współpracę z Zakładem Rachunkowości i Controllingu (ZRiC) Uniwersytetu Technicznego w Kaiserslautern oraz z niemiecką firmą oferującą systemy ERP dla przedsiębiorstw średniej wielkości (zainteresowaną współpracą z wyższymi uczelniami). Zadaniem ZRiC było śledzenie aktualnego rozwoju wiedzy teoretycznej. ZCIE sprawdzał możliwości wykorzystania rozwiązań ERP w warunkach laboratoryjnych oraz w przedsiębiorstwach średniej wielkości w Niemczech i w Polsce. Firma oferująca system ERP wspomagała te działania szczególnie poprzez materiały szkoleniowe pomagające w zrozumieniu funkcjonalności systemu oraz poprzez udzielanie informacji na temat sprzedaży i wykorzystywania modułów lub funkcjonalności. W artykule opisano wyniki tej współpracy na obszarze komputerowo wspomaganego controllingu w sensie bilansu okresowego. (fragment wstępu)

This paper presents the target costs utility for development of modern costing functionality in integrated standard ERP software. It mostly focuses on the description of the definition features of functionality, components for implementation, also help of controlling theory for the influence estimation of components on the functionality. (original abstract)
Accessibility
The Main Library of the Cracow University of Economics
The Library of Warsaw School of Economics
The Library of University of Economics in Katowice
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
The Main Library of the Wroclaw University of Economics
Szczecin University Main Library
Full text
Show
Bibliography
Show
  1. Kluge P.D., Das ERP-Betriebsdatenarchiv als eine Grundlage für empirische Controlling-Forschun-gen, [w:] Rachunkowość zarządcza w warunkach globalizacja, red. E. Nowak, Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu nr 14, UE, Wrocław 2008.
  2. Kluge P.D., Zusammenhänge zwischen der Entwicklung datenbasierter Methoden der Controlling-Theorie und ihrer Anwendung unter Nutzung einer ERP-Lösung, [w:] Controlling im Mittelstand, red. V. Lingnau, Josef Eul Verlag, Lohmar- Köln 2009 (w druku).
  3. Kluge P.D., Orzeszku R, Specyfika rachunkowości i controllingu w zarządzaniu ryzykiem małych przedsiębiorstw o dużej intensywności procesów gospodarczych, [w:] Rachunkowość zarządcza a ryzyko działalności gospodarczej, red. E. Nowak, Prace Naukowe Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu nr 1175, AE, Wrocław 2007.
  4. Orzeszko P., Metoda tworzenia narzędzia do zintegranowego planowania działalności przedsiębiorstwa, [w:] Rachunkowość zarządcza i controlling w warunkach integracji z Unią Europejską, red. E. Nowak, Prace Naukowe Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu nr 1019, AE, Wrocław 2004.
  5. Ritter В., Das ERP-Pflichtenheft, mitp Bonn 2003.
Cited by
Show
ISSN
1899-3192
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu