BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Konstantyn Krzysztof (Uniwersytet Szczeciński)
Title
Budżety na podstawie rachunku kosztów działań sterowanego czasem w przedsiębiorstwach komunikacji samochodowej
Budgets on the Example of Time Driven Activity Based Costing in Car Transport Enterprises
Source
Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, 2009, nr 58, s. 151-162, tab., bibliogr. 10 poz.
Issue title
Systemy zarządzania kosztami i wynikami
Keyword
Przedsiębiorstwo transportowe, Budżetowanie, Rachunek kosztów działań
Transport company, Budgeting, Activity Based Costing (ABC)
Note
summ.
Abstract
Celem artykułu było zaproponowanie sporządzania budżetów na podstawie rachunku kosztów działań sterowanego czasem w branży przedsiębiorstw komunikacji samochodowej, które może być alternatywną koncepcją dla budżetowania na podstawie działań (ABB). (fragment tekstu)

The time driven activity-based costing should be perceived as a complementary concept of activity-based budgeting (ABB). Nowadays we need the more exact analysis of indirect costs because direct cost analysis will not suffice to make sound financial decisions concerning different processes and activities of a company. (original abstract)
Accessibility
The Main Library of the Cracow University of Economics
The Library of Warsaw School of Economics
The Library of University of Economics in Katowice
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
The Main Library of the Wroclaw University of Economics
Szczecin University Main Library
Full text
Show
Bibliography
Show
  1. Anderson S., Prokop K., Kaplan R.S., Fast-track profit models: more powerful due-diligence process for mergers and acquisitions, fast-track profit models: more powerful due-diligence process for mergers and acquisitions, "The Journal-of Private Equity", Summer 2007.
  2. Atkinson A., CMA, FCMA, Fixed factor, "CMA Management", November 2007.
  3. Dłubak M., Time Driven Activity Based Costing - metoda aktualizująca rachunek kosztów działań, [w:] Tendencje rozwojowe współczesnej rachunkowości zarządczej, red. E. Nowak, Prace Naukowe Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu nr 1136, AE, Wrocław 2006.
  4. Industrial Engineer, November 2007.
  5. Kaplan R.S., Anderson S.R., Rachunek kosztów działań sterowany czasem TDABC Time - Driven Activity - Based Costing, Prostsza i bardziej skuteczna droga do większych zysków, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2008.
  6. Kaplan R.S., Anderson S.R., Time driven activity-based costing, "Harvard Business Review", November 2004.
  7. Karmańska A., Ewolucja rachunku kosztów działań w kierunku oparcia na czasie a analiza wartości działań, [w.] Tendencje rozwojowe współczesnej rachunkowości zarządczej, red. E. Nowak, Prace Naukowe Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu nr 1136, AE, Wrocław 2006a.
  8. Karmańska A., Rachunek kosztów działań w świetle Systemu Informacji Monitorowania Dokonań (SIMD), [w:] Rachunkowość zarządcza i rachunek kosztów w systemie informacyjnym przedsiębiorstwa, red. A. Karmańska, Difin, Warszawa 2006b.
  9. Kuchta D., Madej M., Troska M., Time Driven Activity Based Costing - najnowsza koncepcja rachunku kosztów działań, "Controlling i Rachunkowość Zarządcza" 2006 nr 9.
  10. Mielcarek J., Ogólny model jednoetapowy a Time Driven ABC, Wydawnictwo Target, Poznań 2007.
Cited by
Show
ISSN
1899-3192
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu