BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Kotapski Roman (Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu)
Title
Wybrane problemy planowania i kontroli działalności zaplecza budowy
Planning and Controlling of the Contractor's Plant and Temporary Facilities
Source
Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, 2009, nr 58, s. 163-172, tab., bibliogr. 14 poz.
Issue title
Systemy zarządzania kosztami i wynikami
Keyword
Przedsiębiorstwo budowlane, Rachunkowość zarządcza, Budżetowanie, Organizacja pracy
Construction company, Management accounting, Budgeting, Work organisation
Note
summ.
Abstract
Zaplecze budowy jest zróżnicowane i ma swoje uwarunkowania organizacyjne oraz sprecyzowane zadania do realizacji. W związku z tym trzeba dokonać identyfikacji przychodów i kosztów jego działalności, określić zasady rozliczeń pomiędzy zapleczem budowy a budową, opracować jego budżet. Nie należy również zapominać o systemie monitoringu zaplecza budowy. Elementem monitoringu będą narzędzia rachunkowości zarządczej, w tym adekwatny rachunek wyników, odpowiednie przekroje ewidencyjne przychodów i kosztów zaplecza budowy. Również muszą być spełnione odpowiednie warunki organizacyjne, aby można było skutecznie zarządzać zapleczem budowy w przedsiębiorstwach budowlano-montażowych. (fragment tekstu)

As a result of a market transformation, the construction and assembly companies have changed their business structure. Today, these areas of operation have been reduced or separated as specialist service companies. Organizational aspects of planning and controlling and management accounting tool's at contractor companies are described. (original abstract)
Accessibility
The Main Library of the Cracow University of Economics
The Library of Warsaw School of Economics
The Library of University of Economics in Katowice
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
The Main Library of the Wroclaw University of Economics
Szczecin University Main Library
Full text
Show
Bibliography
Show
 1. Bień W., Ekonomika i analiza działalności przedsiębiorstwa budowlanego, PWE, Warszawa 1989.
 2. Biruk S., Jaworski M., Tokarski Z., Podstawy organizacji robót drogowych, PWN, Warszawa 2007.
 3. Bunce P., Fraser R., Woodcock L., Advanced budgeting: a journey to advanced management system, "Management Accounting Research" nr 6.
 4. Czarnigowska A., Jaśkowski P., Sobótka A., Zastosowanie metody critical chain scheduling (CCS) w przedsięwzięciach budowlanych, "Przegląd Organizacji" 2004 nr 11.
 5. Jaworski K.M., Podstawy organizacji budowy, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2004.
 6. Kotapski R., Informacyjne wspomaganie zdecentralizowanego zarządzania przedsiębiorstwem, [w:] Rachunkowość w zarządzaniu zdecentralizowanym przedsiębiorstwem, red. E. Nowak, PWE, Warszawa 2001.
 7. Kotapski R., Jak opracować i wdrożyć budżet bazy sprzętowo-transportowej,,, Controlling i Rachunkowość Zarządcza" 2006 nr 12.
 8. Kotapski R., Jak zorganizować monitoring bazy sprzętowo-transportowej, "Controlling i Rachunkowość Zarządcza" 2007 nr l, s. 13-17.
 9. Matwiejczuk W, Tendencje na rynku budowlanym, "Ekonomika i Organizacja Przedsiębiorstwa" 2004 nr 3.
 10. Newing R., Advanced budgeting requires an advanced management system, "Management Accounting", December 1994.
 11. Płoszajski T., Rachunkowość przedsiębiorstw budownictwa, PWE, Warszawa 1984.
 12. Siwoń B., Informacyjna funkcja rachunkowości, PWE, Warszawa 1977.
 13. Stańczuk K., Controlling w systemach utrzymania ruchu, "Controlling i Rachunkowość Zarządcza" 2004 nr 2.
 14. Szuszkowska K., Szuszkowski W, Terebucha E., Rachunek kosztów przedsiębiorstw budowlano-montażowych, PWE, Warszawa 1984.
Cited by
Show
ISSN
1899-3192
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu