BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Kowalak Robert (Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu)
Title
Koszty jakości w rachunku kosztów cyklu życia produktu
Quality Costs in Life Cycle Costing
Source
Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, 2009, nr 58, s. 173-184, tab., bibliogr. 7 poz.
Issue title
Systemy zarządzania kosztami i wynikami
Keyword
Koszty jakości, Cykl życia produktu, Rachunek kosztów
Quality costs, Product life cycle, Cost accounting
Note
summ.
Abstract
Podczas podejmowania decyzji o produkcji nowego produktu, menedżerowie muszą przygotować obliczenia kosztów całego produktu. Do kosztów tych należą również koszty jakości, które określane są jako koszty ponoszone w związku z zagwarantowaniem i zapewnieniem zadowalającej jakości, a także straty ponoszone z powodu nieosiągnięcia zadowalającej jakości. Dotyczy to wszystkich trzech faz cyklu życia: przedprodukcyjnej, produkcyjnej i postprodukcyjnej.

This article presents costs of quality in life cycle costing. Costs of quality are very important in companies with the need to assure the high quality of products. While deciding to produce a new product, managers must prepare the calculation of the entire costs of product. To these costs belong also costs of quality. It concerns all three phases of cycle of life: preproduction, production, and post-production. (original abstract)
Accessibility
The Main Library of the Cracow University of Economics
The Library of Warsaw School of Economics
The Library of University of Economics in Katowice
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
The Main Library of the Wroclaw University of Economics
Szczecin University Main Library
Full text
Show
Bibliography
Show
  1. Ciechan-Kujawa M., Rachunek kosztów jakości, Oficyna Ekonomiczna, Kraków 2005.
  2. Czubakowska K., Gabrusewicz W., Nowak E., Podstawy rachunkowości zarządczej, Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, Warszawa 2006.
  3. Konarzewska-Gubała E., Zarządzanie przez jakość. Koncepcje, metody, studia przypadków, AE, Wrocław 2003.
  4. Mendel T., Zarządzanie przedsiębiorstwem. Wczoraj-Dziś-Jutro, AE, Poznań 1995.
  5. Nowak E., Piechota R., Wierzbiński M., Rachunek kosztów w zarządzaniu przedsiębiorstwem, Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, Warszawa 2004.
  6. Sysło M., Koszty jakości w cyklu życia produktu, Finanse i Bankowość nr 2, AE, Wrocław 2005.
  7. Urbaniak M., Rola marki jako gwarancji jakości na rynku dóbr produkcyjnych, "Problemy Jakości" 1996 nr l.
Cited by
Show
ISSN
1899-3192
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu