BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Puzio-Wacławik Bogusława (Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie / Kolegium Ekonomii, Finansów i Prawa)
Title
Deregulacja rynku pracy jako instrument polityki państwa na rynku pracy
Labour Market Deregulation as an Instrument of a Country's Policy in the Labour Market
Source
Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, 2009, nr 39, t. 1, s. 345-353, bibliogr. 5 poz.
Issue title
Problemy ekonomii, polityki ekonomicznej i finansów publicznych
Keyword
Rynek pracy, Elastyczność rynku pracy, Elastyczność zatrudnienia
Labour market, Labour market flexibility, Flexible employment
Note
summ.
Abstract
W artykule przybliżono pojęcie deregulacji rynku pracy. Przedstawiono uelastycznienie rynków pracy w krajach europejskich oraz informacje o zakresie realizacji tej strategii. Następnie opisano sytuację w Polsce, warunki i możliwości korzystania z elastycznych form zatrudnienia, zgodnie z polskim kodeksem pracy.

In the article, the author tackles the problem of the deregulation policy in the labour market. The first part presents the situation of the elasticity in labour markets in European countries and information on the implementation of this strategy. Next, the article describes the situation in Poland, conditions and possibilities of using elastic forms of employment according to the Polish labour code. In the end, the author draws conclusions from the situation in the labour market in Poland and too little information on profits from the labour market deregulation for its participants.(original abstract)
Accessibility
The Main Library of the Cracow University of Economics
The Library of University of Economics in Katowice
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
The Main Library of the Wroclaw University of Economics
Szczecin University Main Library
Bibliography
Show
  1. Borkowska S., Świat pracy na przełomie wieków, „Polityka Społeczna" 1997, nr 11-12.
  2. Kodeks pracy - komentarz, red. T. Zieliński, Dom Wydawniczy ABC, Warszawa 2001, s. 653 i nast.
  3. Kwartalna informacja o aktywności ekonomicznej ludności, GUS, Warszawa 19.03.2004, s. 6.
  4. Machol-Zajda L., Telepraca - nowa forma zatrudnienia, [w:] Deregulacja polskiego rynku pracy, red. K.W. Frieske, IPiSS, Warszawa 2003, s. 142-143.
  5. Szyłko-Skoczny M., Sytuacja na rynku pracy u progu nowego wieku, "Polityka Społeczna" 2002, nr l.
Cited by
Show
ISSN
1899-3192
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu