BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Krajewska-Bińczyk Elżbieta (Politechnika Częstochowska)
Title
Użyteczność controllingu dynamicznego z perspektywy proaktywnego podejścia do zarządzania zmianami w przedsiębiorstwach
The Usability of Dynamic Controlling for Proactive Approach towards Management of Changes in Enterprises
Source
Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, 2009, nr 58, s. 194-202, rys., bibliogr. 5 poz.
Issue title
Systemy zarządzania kosztami i wynikami
Keyword
Controlling, Zarządzanie zmianami, Postawy pracowników, Zmiany organizacyjne
Controlling, Change management, Employee conducts, Organisational change
Note
summ.
Abstract
W artykule opisano zastosowania dynamicznego controllingu, jako aktywnego narzędzia ukierunkowanego na zarządzanie zmianami w przedsiębiorstwach. Użyteczności controlingu omówiono z szczególnym naciskiem na aspekt tworzenia kultury zmian w przedsiębiorstwie. Ponadto, w artykule omówiono wybrane zagadnienia projektowania controllingu dynamicznego.

The paper describes the applications of the dynamic controlling as a tool for proactive orientation towards management of changes in enterprises. The usability of controlling was discussed with the special focus on the aspect of creating the culture of changes in an enterprise. Also, the paper gives the overview of the dynamic controlling as a tool for creating the proactive culture of changes and presents the methods used for the development of the dynamic controlling. (original abstract)
Accessibility
The Main Library of the Cracow University of Economics
The Library of Warsaw School of Economics
The Library of University of Economics in Katowice
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
The Main Library of the Wroclaw University of Economics
Szczecin University Main Library
Full text
Show
Bibliography
Show
  1. Jędralska K., Sobczak-Woźniak B., Metoda controllinu strategicznego i jej implementacja w zarządzaniu biznesem, AE, Katowice 2001.
  2. Krajewska-Bińczyk E., Kultura odpowiedzialności środowisk pracowniczych jako obszar problemowy tworzenia wartości przedsiębiorstwa, [w:] H. Brdulak, E. Duliniec, T. Gołębiowski (red.), TRANS '07 - Wspólna Europa. Tworzenie wartości przedsiębiorstwa na rynku Unii Europejskiej, Wydawnictwo SGH, Warszawa 2007.
  3. Krajewska-Bińczyk E., Wybrane aspekty interpretacji jakości systemu zarządzania zmianami, [w:] J.L. Czaraota, M. Moszkowicz (red.), W poszukiwaniu strategicznych przewag konkurencyjnych, Wyd. Wydz. Zarządzania P.Cz., Częstochowa 2003.
  4. Lada M., Kozarkiewicz A., Rachunkowość zarządcza i controlling projektów, C.H. Beck, Warszawa 2007.
  5. Nowak E., Rola kontrolingu strategicznego w zarządzaniu przedsiębiorstwem, [w:] Rachunkowość a kontroling, Prace Naukowe Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu nr 947, AE, Wrocław 2002.
Cited by
Show
ISSN
1899-3192
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu