BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Szymańska Anita (Uniwersytet Gdański)
Title
Oddziaływanie bezpośrednich instrumentów polityki rynku pracy na poziom bezrobocia w krajach OECD
The Influence of Direct Measures of Labour Market Policies on the Level of Unemployment in OECD Countries
Source
Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, 2009, nr 39, t. 1, s. 393-403, bibliogr. 14 poz.
Issue title
Problemy ekonomii, polityki ekonomicznej i finansów publicznych
Keyword
Bezrobocie, Stopa bezrobocia, Rynek pracy, Zasiłki dla bezrobotnych
Unemployment, Unemployment rate, Labour market, Unemployment benefits
Note
summ.
Abstract
Przedstawiono charakterystykę bezpośrednich instrumentów polityki rynku pracy. Wyjaśniono powiązania między systemem zasiłków dla bezrobotnych i poziomem bezrobocia. Omówiono wpływ aktywnych środków polityki rynku pracy na poziom bezrobocia.

Unemployment benefits provide protection against labour market risk, while active labour market policies prevent this protection from prolonging unemployment duration by reducing search incentives of beneficiaries. Thus the two institutions are complementary. The appropriate design of labour market policies can provide very good results for the labour market performance, especially may reduce the level of unemployment and its persistence.(original abstract)
Accessibility
The Main Library of the Cracow University of Economics
The Library of University of Economics in Katowice
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
The Main Library of the Wroclaw University of Economics
Szczecin University Main Library
Bibliography
Show
 1. Auer P., Security in labour markets: Combining Flexibility with Security for Decent Work, „Economic and Labour Market Papers", no 12, International Labour Office, Genewa 2007.
 2. Bassanini A., Duval R., The Determinants of Unemployment Across OECD Countries: Reassessing the Role of Policies and Institutions, „OECD Economic Studies", no 42, 2006/1.
 3. Boeri T., Layard R., Nickel S., Welfare-to-work and the Fight against Long-term Unemployment, Department for Education and Employment, Research Report, no 206, U.K. 2001.
 4. Boeri T., van Ours J., The Economics of Imperfect Labor Markets, Princeton University Press, Princeton and Oxford, 2008.
 5. Kwiatkowski E., Teoretyczne i metodologiczne problemy aktywnej polityki państwa na rynku pracy, [w:] Przepływy siły roboczej a efekty aktywnej polityki państwa na rynku pracy w Polsce, red. E. Kwiatkowski, Uniwersytet Łódzki, Łódź 1998.
 6. Lichniak L, Zmiany na rynku pracy w Polsce w okresie transformacji, Instytut Funkcjonowania Gospodarki Narodowej, SGH, Warszawa 1995, Monografie i Opracowania nr 401.
 7. Madsen K., The Danish Model of „Flexicurity" - A Paradise with some Snakes, European Foundation for the Improvement of Living and Working Conditions, Bruksela 2002.
 8. Martin J.P., Measures of Replacement Rates for the Purpose of International Comparisons: A Note, „OECD Economic Studies", no 26, 1996/1
 9. Nickeil S., Unemployment and Labor Market Rigidities: Europe versus North America, „The Journal of Economic Perspectives" 1997 vol. 11, no 3.
 10. OECD Employment Outlook 2006.
 11. OECD Employment Outlook 2008.
 12. Scarpetta S., Assessing The Role Of Labour Market Policies And Institutional Settings On Unemployment: A Cross-Country Study, „OECD Economic Studies", no 26, 1996/1.
 13. Unolt J., Ekonomiczne problemy rynku pracy, Interart, Warszawa 1996.
 14. Zarychta H., Pasywna polityka rynku pracy w Polsce w latach 1990-1996, [w:] E. Kryńska, E. Kwiatkowski, H. Zarychta, Polityka państwa na rynku pracy w Polsce w latach dziewięćdziesiątych, Raporty IPiSS, zeszyt nr 12, Warszawa 1998.
Cited by
Show
ISSN
1899-3192
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu