BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Górnicki Krzysztof
Title
Symulacyjny model czasu usługi warsztatu naprawczego
Simulating model of repair garage service expectation time
Source
Gospodarka Materiałowa i Logistyka, 2010, nr 2, s. 28-32
Keyword
Modele ekonometryczne, Metoda Monte Carlo, Prognostyka, Usługi
Econometric models, Monte Carlo method, Forecaster, Services
Note
summ.
Abstract
W artykule przedstawiono możliwość zastosowania metod Monte Carlo w zagadnieniu masowej obsługi. Utworzony relacyjny model czasu usługi zakładu naprawczego został oprogramowany. Do weryfikacji modelu posłużono się danymi empirycznymi. W wyniku symulacji komputerowej uzyskuje się informacje o zapotrzebowaniu na moc przerobową zakładu naprawczego, która przy określonej liczbie pracowników (bez i z uwzględnieniem absencji) pozwala określić czas realizacji zlecenia usługi naprawy warsztatu naprawczego. Przedstawiona w pracy koncepcja symulacyjnego modelu może być wykorzystana w zagadnieniach masowej obsługi.(abstrakt oryginalny)

The possibility of use the Monte Carlo methods in mass service problem was analyzed. Relational model of service time was created and programmed. The empirical data to verification of the model were used. In result of computer simulation gets the information about demand on the service processing force and amounts of employees (without and with absence). In this work conception of simulating model was shown, which can be used in mass service problem.(original abstract)
Accessibility
The Main Library of the Cracow University of Economics
The Library of Warsaw School of Economics
The Library of University of Economics in Katowice
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
The Main Library of the Wroclaw University of Economics
Bibliography
Show
  1. A. Obretenow, B. Dimitrow, Teoria masowej obsługi, PWN, Warszawa 1989.
  2. S. Pabis, Metodologia i metody nauk empirycznych, PWN, Warszawa 1985.
  3. S.Zieliński, Metody Monte Carlo, WNT, Warszawa 1970.
Cited by
Show
ISSN
1231-2037
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu