BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Kujawski Jarosław (Uniwersytet Gdański)
Title
Koncepcja budżetowania obiektowego w metodologii rachunku marż pokrycia
Concept of Contribution Accounting-Based Object Budgeting
Source
Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, 2009, nr 58, s. 210-219, rys., tab., bibliogr. 5 poz.
Issue title
Systemy zarządzania kosztami i wynikami
Keyword
Centra zysków, Studium przypadku, Koszty zmienne, Marża handlowa, Budżetowanie
Profit centers, Case study, Variable costs, Trade margin, Budgeting
Note
summ.
Abstract
W artykule opisano koncepcję budżetowania obiektowego w przedsiębiorstwie branży metalowej produkującym na indywidualne zamówienia klientów. Celem artykułu było zaprezentowanie modelu i koncepcji systemu budżetowania obiektowego zorientowanego kontraktowo dostosowanego do potrzeb średniej wielkości przedsiębiorstwa produkcyjnego. Koncepcję obiektową systemu budżetowania oparto na przedmiotowych (obiektowych) centrach zysku oraz podmiotowych centrach kosztów. Na szczycie hierarchii odpowiedzialności budżetowej umieszczono centrum inwestowania. Procedury przetwarzania danych o założeniach i standardach budżetowych, budżetach, wykonaniu i odchyleniach zaprojektowano w narzędziach MS Excel. Opisywane rozwiązanie skonstruowano dla potrzeb praktyki gospodarczej konkretnego przedsiębiorstwa. (fragment tekstu)

The paper presents a concept of object budgeting for a job-order producer with the use of contribution accounting methodology. There are three types of responsibility centres in the concept: investment centre, profit centres, and cost centres. The investment centre is the management of a company with full financial and non-financial responsibility. Object profit centres are jobs (contracts) performed for dedicated clients. Cost centres are functional parts of the organization grouped into so-called cost structures with the responsibility for controlling operational cost. Hence, the idea of object budgeting stems from contracts being treated as profit centres. The core assumption of the concept focuses on budgeting and reporting six levels of contribution margins (CM). The first level of contribution margin (CM 1) is a margin for profit centres. This means that each job contract for each client is budgeted and reported with respect to following measures: sales revenues, variable manufacturing costs and contribution margin of first level. The CM 1 and CMl-to-SALES ratio are key indicators for profit centres performance. Contribution margins of next levels are established as subtraction of next level structural cost form contribution margin of preceding level. This process leads to getting contribution margin being operational profit. Performance reports are solely based on natural costs (costs by nature) so that no allocations of indirect manufacturing nor administration costs are done. The presented concept has been tailor-made to a medium-sized enterprise operating in the electro-mechanics sector. It makes possible for several responsible persons to manage several investment, profit, and cost budget centres. (original abstract)
Accessibility
The Main Library of the Cracow University of Economics
The Library of Warsaw School of Economics
The Library of University of Economics in Katowice
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
The Main Library of the Wroclaw University of Economics
Szczecin University Main Library
Full text
Show
Bibliography
Show
  1. Kujawski J., Agregacja budżetów centrów zysku wspomagana MS Excel, [w:] Rachunkowość zarządcza w warunkach globalizacja, Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu nr 15, UE, Wrocław 2008.
  2. Kujawski J., Agregacja budżetów kosztów wspomagana MS Excel, [w:] Rachunkowość i controlling, Prace Naukowe Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu nr 1174, AE, Wrocław 2007.
  3. Kujawski J., Modele systemów budżetowania z punktu widzenia organizacji centrów zysku, "Controlling i Rachunkowość Zarządcza" 2004 nr 7, 8, 9, 10, 11 i 12.
  4. Nowosielski S., Centra kosztów i centra zysków w przedsiębiorstwie, AE, Wrocław 2001.
  5. Ossowski M., Budżetowanie, WSFiR, Sopot 2005.
Cited by
Show
ISSN
1899-3192
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu