BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Lenart Anna (Uniwersytet Gdański)
Title
Przydatność ERP w rachunku kosztów działań
The Usefulness of EPR in Activity-Based Costing
Source
Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, 2009, nr 58, s. 220-227, bibliogr. 15 poz.
Issue title
Systemy zarządzania kosztami i wynikami
Keyword
Zarządzanie przedsiębiorstwem, Budżetowanie, Systemy ERP, Rachunek kosztów działań
Enterprise management, Budgeting, ERP system, Activity Based Costing (ABC)
Note
summ.
Abstract
Celem artykułu było przedstawienie przydatności ERP w rachunku kosztów działań na przykładzie budżetowania kosztów. Ponadto w artykule opisano istotę i znaczenie rachunku kosztów działań w zarządzaniu przedsiębiorstwem. (fragment wstępu)

In the conditions of global competition and turbulent environment enterprises should use advanced costing methods and ERP systems. The aim of the paper is to present the usefulness of ERP in activity-based costing (ABC) in the case of budgeting. The essence and importance of activity-based costing in enterprise management has been also described. (original abstract)
Accessibility
The Main Library of the Cracow University of Economics
The Library of Warsaw School of Economics
The Library of University of Economics in Katowice
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
The Main Library of the Wroclaw University of Economics
Szczecin University Main Library
Full text
Show
Bibliography
Show
 1. Dylewski M., Filipiak B., Szczypa R, Budżetowanie w przedsiębiorstwie. Aspekty rachunkowe, finansowe i zarządcze, CeDeWu, Warszawa 2007.
 2. Kaplan R.S., Anderson S.R., Rachunek kosztów działań sterowany czasem. TDABC Time-Driven Activity-Based Costing, PWN, Warszawa 2008.
 3. Kaplan R.S., Cooper R., Zarządzanie kosztami i efektywnością, Oficyna Ekonomiczna, Kraków 2000.
 4. Kozłowska K., Wroński P., Ewolucja rachunku kosztów działań w warunkach globalnej gospodarki, [w:] Rachunkowość zarządcza w warunkach globalizacji, red. E. Nowak, Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego nr 15, UE, Wrocław 2008.
 5. Lenart A., Informacyjne wspomaganie controllingu przez system ERP, [w:] Rachunkowość zarządcza w warunkach globalizacji, red. E. Nowak, Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego nr 15, UE, Wrocław 2008.
 6. Lenart A., Zintegrowane systemy informatyczne klasy ERP. Teoria i praktyka na przykładzie systemu BAANIV, Wyd. Uniwersytetu Gdańskiego, Gdańsk 2005.
 7. Monk E., Wagner В., Concepts in Enterprise Resource Planning, Thompson Course Technology, Boston 2006.
 8. Nita В., Rachunkowość w zarządzaniu strategicznym przedsiębiorstwem, Oficyna a Wolters Kluwer Polska, Kraków 2008.
 9. Nowak E. (red.), Strategiczna rachunkowość zarządcza, PWE, Warszawa 2008.
 10. Nowak E. (red.), Strategiczne zarządzanie kosztami, Oficyna Ekonomiczna, Kraków 2006.
 11. Nowak E., Zaawansowana rachunkowość zarządcza, PWE, Warszawa 2003.
 12. Piechota R., Projektowanie rachunku kosztów działań. Activity Based Costing, Difin, Warszawa 2005.
 13. Piosik A., Zasady rachunkowości zarządczej, PWN, Warszawa 2006.
 14. Putryna A., Budżetowanie kosztów działań na podstawie time-driven activity based costing, [w:] Rachunkowość a controling, red. E. Nowak, Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego nr 14, UE, Wrocław 2008.
 15. Sumner M., Enterprise Resource Planning, Pearson Prentice Hall, New Jersey 2005.
Cited by
Show
ISSN
1899-3192
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu