BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Leszczyński Zbigniew (Politechnika Łódzka)
Title
Zarządzanie operacyjne "Lean" a system informacyjny rachunkowości zarządczej w przedsiębiorstwach "nowych technologii"
"Lean" Management and Management Accounting
Source
Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, 2009, nr 58, s. 228-235, tab., bibliogr. 8 poz.
Issue title
Systemy zarządzania kosztami i wynikami
Keyword
Informacyjna funkcja rachunkowości, Odchudzone zarządzanie, Zarządzanie operacyjne, Rachunkowość zarządcza
Information function of accounting, Lean management, Operations management, Management accounting
Note
summ.
Abstract
Artykuł jest głosem w dyskusji na temat roli rachunkowości zarządczej jako systemu informacyjnego w zarządzaniu przedsiębiorstwem "nowych technologii" oraz próbą prezentacji rachunkowości zarządczej i zarządzania operacyjnego jako wzajemnie wspomagających się systemów. (fragment wstępu)

The article presents management accounting in a new way from the experiences emerging from its interaction with operation management. It also names management accounting and operation management importance sources of performance in modern manufacturing environment such as lean manufacturing. (original abstract)
Accessibility
The Main Library of the Cracow University of Economics
The Library of Warsaw School of Economics
The Library of University of Economics in Katowice
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
The Main Library of the Wroclaw University of Economics
Szczecin University Main Library
Full text
Show
Bibliography
Show
  1. Bromwich M., BhimaniA., Management Accounting .'Evolution Not Revolution, США, London 1989.
  2. Kaplan R.S., Anderson S.R., Rachunek kosztów działań sterowany czasem, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2008.
  3. Karlsson C., Ahlstrom P., Assessing change towards lean production, "International Journal of Operation and Production Management" 1996 no 16.
  4. Lind J., Control in world class manufacturing : a longitudinal case study, "Management Accounting Research" 2001 no 14.
  5. Mouritsen J., Hansen A., Management Accounting, Operations, and Network Relations: Debating the Leteral dimension, red. A. Bhimani, Cotemporary Issues in Management Accounting, Oxford University Press, London 2006.
  6. Schoenberger R.J., Building a Chain of Customers : Linking Business Functions to Create the World Class Company, Hutchinson Business Books, New York 1990.
  7. Schoenberger R.J., World Class Manufacturing, Free Press, New York 1996.
  8. Stenzel J., Lean Accounting. Best Practices for Sustainable Integration, John Wiley&Sons Inc., 2007.
Cited by
Show
ISSN
1899-3192
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu